6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Bütek Boğaziçi Eğitim Turizm Teknopark Uygulama ve Dan. Hiz. San. Tic. A.Ş.  (“BÜTEK”) tarafından hazırlanmış bulunan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine Dair Bilgilendirmeyi okudum ve anladım. BÜTEK tarafından bu aydınlatma metni içeriği hakkında detaylı ve yeterli biçimde bilgilendirildim.

BÜTEK tarafından, Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine Dair Bilgilendirme metninde belirtilen kişisel verilerin İlgili Kişilerin Platform üzerindeki hareketlerini takip ederek kullanıcı deneyiminin artırılması, istatistik oluşturulması, profilleme yapılması, doğrudan pazarlama ve yeniden pazarlama, İlgili Kişiye özel promosyon önerilerinin oluşturulması ve İlgili Kişiye iletilmesi ve bu kapsamda elde edilen verilerin her türlü reklam ve materyal içeriğinde kullanılması amacıyla veri işlemesini ve Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine Dair Bilgilendirme metninde anılan taraflarla bu verileri paylaşmasını kabul ediyor ve onaylıyorum.

BÜTEK tarafından alınmış, alınacak olan tüm bilgilerimin yasa hükümleri çerçevesinde ilgili tüm sistemlere işlenmesine, kamu kurum ve kuruluşları, BÜTEK’in ticari veya hukuki ilişki içinde olduğu yurt içi ve yurt dışındaki şirket, banka, şahıs ya da kurumlarla paylaşılmasına, bunlara aktarılmasına rızam bulunmaktadır.