Read More
Duyuru

Şiir Dünyadan İbaret Kitabı, Mehmet H. Doğan Ödül Jürisi Tarafından “Anılmaya Değer” Bulundu

Nilüfer Belediyesi tarafından verilen Mehmet H. Doğan Ödülü’ne, bu yıl Yalçın Armağan’ın İletişim Yayınları‘ndan çıkan İmgenin İcadı kitabı layık görülürken, Merkez bünyesinde Olcay Akyıldız ve Murat Gülsoy tarafından yayına hazırlanan, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi tarafından basılan Şiir Dünyadan İbaret:...

Read more

Read More
Kitap İncelemesi

Terry Eagleton’ın Çağdaş Eleştirel Teorisi, Ömer Kaçar

"Shakespeare’in oyunlarındaki klasik yapı, çağımızda postmodern anlayışlarla yeniden yorumlanırken, Eagleton gibi teorisyenlerin düşünceleri büyük bir öneme sahiptir." Theodor W. Adorno, Louis Althusser, Walter Benjamin, ülkemizde de Murat Belge gibi Marksist edebiyat kuramı üzerine çalışmalarda bulunan...

Read more

Read More
Kitap İncelemesi

Yıkın Boğaziçi’ni, ODTÜ’yü, Bilkent’i!, Murat Cankara

Orlin Sabev’in monografisi Osmanlı’da eğitimin modernizasyonu sürecine dair bugün de anlamlı olan birçok soruyu gündeme getiriyor.   Önce Binali Yıldırım, öğrencilik yıllarında “yoldan çıkarım” korkusuyla Boğaziçi Üniversitesi’ni tercih etmediğini açıkladı ki bir ulaştırma bakanının ‘yoldan çıkma’lardan...

Read more

Read More
Kitap İncelemesi

Kurmaca Üreten ‘Ben’in Analizi, Merve Şen

Disiplinlerarası çalışmaları ve düzyazı anlatı üzerine olan kuramcılığıyla tanınan yazar ve akademisyen Peter Brooks, Freud’tan Balzac’a, Benjamin’den Barthes’a kendi alanlarına yaptığı ciddi katkılarla bilinen isimlere verdiği referanslarla edebiyatla psikanalizin “uyumsuz oyun arkadaşları” olduğu savını...

Read more

Read More
Kitap İncelemesi

Aldatılan Filozof: Foucault ve İran Devrimi, Yücel Kayıran

Foucault, 1978’de, İran’ın İslamcı hareketi karşısında eleştirel olmayan bir heyecan duymaktadır. Foucault’yu büyüleyen, “siyasal maneviyat” ve İran’da bütün bir nüfusun başkaldırmış olmasıdır. Bu yazın önemli teorik kitaplarından biri, kuşkusuz Janet Afary, Kevin B. Anderson’un Foucault...

Read more