HAKKIMIZDA

1995’ten beri faaliyet gösteren Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, güncel bilim ve felsefi araştırmalar, edebi ve kültürel incelemeler, tarih ve sözlü tarih, dans ve tiyatro kuramı, mühendislik, matematik, Türk dili eğitimi, dilbilim, biyografi ve anı kitapları yayımlamaktadır. Bu alanlardaki çeviri ve telif eserleriyle akademik bilginin geniş okur kitlelerine ulaştırılmasını, bilim ve sanatın hayatımızdaki önemini artırmayı, bilimsel düşüncenin yaygınlaştırılmasını amaçlamaktadır.

Yayınlanmak üzere yayınevine ulaşan öneri ve kitap dosyaları, farklı alanlardan gelen bilimcilerden oluşan Yayın Kurulu tarafından değerlendirilmektedir.

Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, Yayıncılar Telif Hakları Lisanslama Meslek Birliği (YAYBİR) ve Türkiye Yayıncılar Birliği üyesidir.

YAYIN KURULU

Yayın Kurulu Üyeleri

 

Doç. Dr. Gün Kut

Doç. Dr. Gün Kut (1957) Master ve Doktorasını Binghamton State University of New York’dan aldı. 1996’dan bu yana Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim üyesi olarak Türk dış siyaseti, Ortadoğu’da su politikaları, erken Cumhuriyet dönemi diplomatik tarihi konularında çalışmaktadır. Doç. Dr. Gün Kut, 1996 yılından bu yana Avrupa Konseyi’nin Irkçılık ve Intolerans Avrupa Komisyonunun (European Commission Against Racism and Intolerance (ECRI) of the Council of Europe) Türkiye üyesidir.

Prof. Dr. Günay Kut

Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü emekli öğretim üyesi olan Prof. Dr. Günay Kut, 1975 yılından itibaren çeşitli yayın kurulu üyelikleri, editörlük, komisyon üyelikleri gibi görevleri de üstlenmiştir. Prof. Dr. Kut, Harvard Üniversitesi, Yakın Doğu Dilleri ve Medeniyetleri Bölümü tarafından yayımlanan TUBA (Journal of Turkish Studies=Türklük Bilgisi Araştırmaları) adlı dergide önce yayın kurulu üyesi, sonra genel yayın yönetmeni olarak görev yapmıştır. 1985-88 yılları arasında Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi yayın kurulu üyeliği, 1990-92 yılları arasında Mutfak Dostları Derneği üyeliğinde bulunmuştur. 1988 yılından itibaren Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi akademik kurul üyesi, 1998 yılından itibaren Tarih Vakfı, Pertev Naili Boratav Arşivi yayın komisyonu üyesi, 1999 yılından itibaren de Boğaziçi Üniversitesi, BÜVAK yayın komisyonu üyesi olarak çalışmaya devam etmiştir. Prof. Dr. Kut’un bugün 5’i yayım sürecinde olmak üzere 19 kitabı, 118’i yayımlanmış 126 makalesi ve 34 bildirisi bulunmaktadır.

Prof. Dr. Nadir Özbek

Prof. Dr. Nadir Özbek, Lisans eğitimini 1991 yılında Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünde tamamladı. Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü’nde yüksek lisans yaptı. 2001 yılında Binghamton Üniversitesi’nden (SUNY) Osmanlı tarihi alanında doktora derecesi aldı. 2001 yılından bu yana Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü’nde öğretim üyesi. Yayımlanmış başlıca eserleri: Osmanlı İmparatorluğu’nda Sosyal Devlet: Siyaset, İktidar ve Meşruiyet (1876-1914), İstanbul, 2002; Cumhuriyet Türkiyesi’nde Sosyal Güvenlik ve Sosyal Politikalar, İstanbul, 2006; İmparatorluğun Bedeli. Osmanlı’da Vergi, Siyaset ve Toplumsal Adalet (1839-1908), 2015.

Prof. Dr. Resit Canbeyli

Prof. Dr. Reşit Canbeyli, Columbia Üniversitesi’nden 1968’de Kimya Mühendisliği lisans ve 1977’de Psikoloji doktorası derecelerini almıştır. 1976-1982 yıllarında Boğaziçi Üniversitesi’nde öğretim üyeliği yapmıştır. 1989-1993 yılları arasında Columbia Üniversitesi’nde araştırmacı olarak çalışmıştır. Prof. Dr. Canbeyli 1994 yılından beri Boğaziçi Üniversitesi’nde öğretim üyesidir. Bu dönemde kurduğu Psikoloji Laboratuvarı Boğaziçi Üniversitesi’ndeki araştırma ve eğitim faaliyetlerine altyapı sağlamıştır.

Prof. Dr. Selçuk Esenbel

Prof. Dr. Selçuk Esenbel, Washington D.C., Ankara, İstanbul, Tokyo, New York’ta eğitimini sürdürdü. Japonya’da International Christian University’den sonra George Washington Üniversitesi Tarih Bölümü’nden mezun oldu. Georgetown Üniversitesi’nde Japon dili ve dilbilimi lisansüstü eğitimi aldı, Columbia Üniversitesi’nde Japon tarihi doktorasını bitirdi. 1982’den itibaren Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü’nde Japonya ve Uzakdoğu tarihi derslerinin yanı sıra Japonca, Çince ve Korece dil programlarını kurdu ve yönetti. 1994-2003 arasında Tarih Bölümü Başkanlığı yaptı. 2009’dan itibaren Asya Çalışmaları Merkezi Müdürlüğü, Şangay Üniversitesi işbirliği ile kurulan Boğaziçi Üniversitesi Konfüçyüs Enstitüsü Direktörlüğü görevlerinde bulundu. Araştırmaları modern Japonya tarihi, Japon köy tarihi ve köylü isyanları, Osmanlı/Türk-Japon ilişkileri, Japonya-Türkiye modernleşme karşılaştırmaları, Japon Pan-Asyacılığı ve Pan-İslam dünyası ilişkileri gibi konuları içermektedir. Japon İmparatoru Yükselen Güneş Nişanı, Japonya Dışişleri Bakanı Özel Ödülü, Japon Vakfı Japonya Çalışmaları Özel Ödülü almıştır.

Prof. Dr. Günhan Dündar

Prof. Dr. Günhan Dündar 1969 yılında İstanbul’da doğdu. 1989 yılında Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 1991 yılında aynı bölümden yüksek lisans derecesi alan Günhan Dündar, doktorasını ABD’deki Rensselaer Polytechnic Institute’ta 1994 yılında tamamladı. 1995 yılından bu yana Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nde öğretim üyeliği yapan Günhan Dündar, 1996 yılında doçent, 2001 yılında da profesör unvanlarını almıştır. Kariyeri boyunca çeşitli ödüller alan Prof. Dr. Dündar’ın en önemli ödülü, 2009 yılında aldığı TÜBİTAK Teşvik Ödülü’dür. Prof. Dr. Dündar, 100’e yakın yüksek lisans ve 14 doktora öğrencisi mezun etmiş, uluslararası hakemli dergi ve konferanslarda 200’e yakın yayın yapmıştır.

Ergun Kocabıyık, Yayınevi Müdürü ve Baş Editörü

Ergun Kocabıyık (1965), yüksek öğrenimini 1987’de Ankara Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu’nda tamamladı. 1997 yılından itibaren çeşitli yayınevlerinde redaktör ve editör olarak çalıştı. Yayımlanmış çalışmaları: Yazılı Yüz, 1997; İslamın Mistik Boyutları (Annemarie Schimmel’den çeviri) 2001; Aynadaki NarkissosHerşey ve Hiçbirşey Olarak Yüz, 2006, 2014; İngilizce-Türkçe Tasavvuf Sözlüğü, 2008; Dolaylı Hayvan, 2009, 2015; Dünyanın Fısıltısı. Bir Mecaz Olarak Doğa Kitabı, 2015.