Kitap İncelemesi

Sol, İktidar Olabilir Mi?, Süreyya Su

Jean Baudrillard 1970’lerde ve 80’lerde Fransa solu için sormuş: Sol, iktidar olabilir mi? Düşünür İlahi Sol adlı kitabında, 1977-1984 yılları arasında Fransa’daki sol siyaseti ve özellikle Fransız Komünist Partisi’nin siyasal konumunu çözümlüyor ve kıyasıya eleştiriyor.

 

Yeni bir seçim sürecine girdiğimiz bu günlerde, siyasi tarihimizde epeydir sorulan bir soru yine gündeme geldi: Sol, iktidar olabilir mi? Türkiye siyasi tarihinin büyük bir kısmı sağ siyasi partiler tarafından yazıldı. ama Türkiye siyasetinin günahları ironik bir şekilde sol siyasete mal edilmektedir. Elbette bunun birçok haklı gerekçesi var, ama sağ siyasetin bir meşruiyet aracı haline gelmiş mağduriyet söyleminin o kadar haklı gerekçeleri yok. Yine de mağduriyeti en çok istismar eden ve bu istismardan çıkar sağlayan sağ siyasi partilerdir. Sol siyasi partiler ise bugüne kadar kötü imajlarını silmek için bir çaba göstermediler, hatta sağ siyasi partilerin manipülasyonlarına bolca malzeme verdiler. Bu durumda şöyle bir soru gündeme geliyor: Acaba aslında sol, iktidar olmak istemiyor mu?

Bu soruyu Jean Baudrillard 1970’lerde ve 80’lerde Fransa solu için sormuş. Baudrillard, İlahi Sol adlı kitabında, 1977-1984 yılları arasında Fransa’daki sol siyaseti ve özellikle Fransız Komünist Partisi’nin siyasal konumunu çözümlüyor ve kıyasıya eleştiriyor. Bu da Baudrillard’a pahalıya mal oluyor…

[…]

Yazının devamı: Kitap Zamanı
Yayın Tarihi: 6 Mayıs 2015

[button href=”https://www.bounyayin.com/yayin/ilahi-sol/” icon_size=”12″ animation_delay=”0″ class=”” target=”” color=”flat” dimension=”normal” icon=”no-icon” animation=”” animate=”” ]KİTABA GİT[/button]