Kitap İncelemesi

Terry Eagleton’ın Çağdaş Eleştirel Teorisi, Ömer Kaçar

“Shakespeare’in oyunlarındaki klasik yapı, çağımızda postmodern anlayışlarla yeniden yorumlanırken, Eagleton gibi teorisyenlerin düşünceleri büyük bir öneme sahiptir.”

Theodor W. Adorno, Louis Althusser, Walter Benjamin, ülkemizde de Murat Belge gibi Marksist edebiyat kuramı üzerine çalışmalarda bulunan isimlerden biri olan Terry Eagleton, edebiyat ve kültür teorileri üzerine yaptığı çalışmalarıyla bilinir. Gerçeklik ile kurmacanın birbirinden nerede ayrıldığını sorguladığı kitabı “Edebiyat Olayı”nın yanı sıra bireysel ve kolektif mutluluğun doğal uyumunda aradığı hayatın anlamını “Hayatın Anlamı” kitabında bulan Eagleton, “William Shakespeare” adlı kitabında Shakespeare’in genelde önemli sayılan oyunları hakkında çağdaş eleştirel bir teori geliştirmiştir. Yakın zamanda diğer kitaplarında da kültürel çalışmalarını edebiyat teorisiyle birleştirmiştir.

Eagleton, dil, arzu, hukuk, değer, doğa gibi kavramlar üzerinden Shakespeareyen tiyatroya dair örnek sayılabilecek olan kitabında, tarihsel bir çalışmaya hiçbir şekilde girmediğini belirterek Shakespeare’i okumanın yolunun -belirleyici bir kanıt yoksa da- Marx, Nietzsche, Hegel, Derrida, Wittgenstein, Freud’dan geçeceğini düşünür. Belki de belirleyici olan şey, eleştirel teorinin temelinin nesnelleştirici olmak yerine düşünsel olduğu gerçeğinde yatar. Eleştirel teori veya dar anlamda Frankfurt Okulu, insanları bulundukları kısıtlayıcı koşulları değiştirerek…

[…]

Yazının devamı: Mimesis Dergi
Yayın Tarihi: 15 Şubat 2016

[button href=”https://www.bounyayin.com/yayin/ruh-ve-beden/” icon_size=”12″ animation_delay=”0″ class=”” target=”” color=”flat” dimension=”normal” icon=”no-icon” animation=”” animate=”” ]KİTABA GİT[/button]