Dilbilim Araştırmaları Dergisi

 • Dilbilim Araştırmaları Dergisi 2017 – 2

  İÇİNDEKİLER / CONTENTS

  • Türkçe Sesli Betimlemede Gönderimsel Ögeler
   [Referential Elements in Turkish Audio Description Texts],
   Mine Güven
  • Compound Formation in Karachay-Balkar: Implications
   for the marker –sI [Karaçay-Balkar Bileşik Sözcük Oluşumu: -sI belirtici
   için sonuçlar],
   Aslı Gürer
  • Wh-Argument/Adjunct Asymmetry in Sentence
   Processing [Tümce İşlemlemede Ne-Üyesi/Eklentisi Asimetrisi],
   Taylan Akal
  • Wh-Island Constraint in Turkish [Türkçede Ne-Adası Kısıtlaması], Sinan Çakır

   

  D&R’DAN SATIN AL IDEFIX’TEN SATIN AL
 • Dilbilim Araştırmaları Dergisi 2016 – 2

  İÇİNDEKİLER / CONTENTS

  • Island Constraints and Adjunct & Argument Asymmetry in Turkish
   [Türkçede Ada Yapıları ve Ana Öğe-Eklenti Bakışımsızlığı],
   Sinan Çakır
  • Türkçede Göz Sözcüğünün Deyimler Aracılığıyla Kavramsallaştırılması
   [Conceptualizations of the Eye in Turkish Idioms],
   Melike Baş
  • Multimodal Construction of Female Looks: An Analysis of Mascara Advertisements
   [Rimel Reklamlarında Kadın Bakışının Çoklu Ortam Söylem Çözümlemesi], 
   Nazlı Baykal

  Kitap Tanıtımı / Book Review

  • Ankara Papers in Turkish and Turkic Linguistics. D. Zeyrek, Ç. Sağın Şimşek, U. Ataş, J. Rehbein, Aslı Gürer

   

  D&R'DAN SATIN AL IDEFIX'TEN SATIN AL
 • Dilbilim Araştırmaları Dergisi 2015 – 2

  İÇİNDEKİLER / CONTENTS

  • Kıbrıs Ağzında Gereklik Üzerine, Mine Güven
  • Preschoolers’ Use of Requests, Emel Uçar, Özden Akyol Bal
  • The Logophoric Complementizer in Laz, Ömer Demirok, Balkız Öztürk

   

  D&R'DAN SATIN AL IDEFIX'TEN SATIN AL
 • Dilbilim Araştırmaları Dergisi 2015 – 1

  İÇİNDEKİLER

  • Testing the Interface Hypothesis: The evidence from fossilized errors in the use of Turkish case markers, Elena Antonova-Ünlü
  • A Note on –mAdAn, Martina Gračanin-Yüksek
  • Türkçede Aitlik Ulamı ve Biçimsel İfadesi, Aysun Kunduracı
  • Deyimlerin Edimbilimsel Olarak Ulamlaştırılmasına İlişkin Bir Öneri: Türkçede 'erkek'e gönderimde bulunan deyimler, G. Songül Ercan, Özge Can

   

  D&R'DAN SATIN AL IDEFIX'TEN SATIN AL
 • Dilbilim Araştırmaları Dergisi 2014 – 2

  İÇİNDEKİLER

  • Prof. A. Sumru Özsoy: A True Trailblazer, Ceyda Arslan Kechriotis, Didar Akar, Meltem Kelepir, Balkız Öztürk
  • Prof. A. Sumru Özsoy’s Publications
  • Word Order as Projection, Cem Bozşahin
  • The Late Ottoman Use of the Infinitives in -mA and –mAklIK, Bernt Brendemoen
  • Two Degrees of Grammaticalization of a Turkic Postverb, Éva Á. Csató, Lars Johanson
  • What Looks Like Relative Clause Extraposition in Turkish Does Not Seem To Be Rightward Movement, Kadir Gökgöz
  • Conditions on Argumenthood in Turkish, Emrah Görgülü
  • The Exponence of the Turkish Aorist, Jorge Hankamer
  • Mixed Language in Use: A Case of Eynu, A Modern Uyghur-based Secret Language Spoken in the South of Taklamakan, Tooru Hayasi
  • Differentiating Between Free Adjuncts and (Non-)Free Relatives in Turkish, Jaklin Kornfilt
  • Silent Objects and Topic Drop in Turkish, Hasan Mesut Meral
  • Alternations: The Vipers in Our Bossom, Markus A. Pöchtrager
  • The Morphological Categorization of Polymorphemic Lexemes: A Study Based on Lexicalized Fingerspelled” Forms in TİD, Süleyman S. Taşçı, Aslı Göksel
  • The Notorious –(s)I(n) in Turkish: Neither an Agreement Nor a Compound Marker?, Eser Erguvanlı Taylan, Balkız Öztürk Başaran
  • Corrective Discourse Relations in Turkish, Deniz Zeyrek

   

  D&R'DAN SATIN AL IDEFIX'TEN SATIN AL
 • Dilbilim Araştırmaları Dergisi 2014 – 1

  İÇİNDEKİLER

  • Özel Amaçlı Derlemi Çevriyazmak: Bir Çevriyazı Modeli, Aygül Uçar
  • Prosody of Contrastive Focus and Discourse New Constituents in Turkish, Aslı Gürer
  • Türkçede Boş Artgönderim ve Söylem Atlama, Aytaç Çeltek, Lütfiye Oktar
  • Sözlü Çeviride Kip Kaydırmalarına Dizgeci İşlevsel Dilbilgisi Çerçevesinde Bütünce Temelli Bir Yaklaşım, Neslihan Kansu-Yetkiner, Lütfiye Oktar, Yasemin Yavuz, Murat Özgen

  KİTAP TANITIMI

  • Combinatory Linguistics (Umut Özge), Cem Bozşahin
 • Dilbilim Araştırmaları Dergisi 2013 – 2

  İÇİNDEKİLER

  • Dilin Algılanması ve Anlamlandırılmasında Bürün Dizgesinin Beyindeki İşlemlenişi, İpek Pınar Bekâr
  • İkinci Dil Olarak Japoncayı Edinen Yetişkin Türkçe Konuşurlarında Çalkalama Özelliğinin Edinimi, Nilgün Yavuz
  • Türkçede AD+lI :AD+sIz Karşıtlık Örüntüsü ve Olası Sözlüksel Boşluklar, Soner Akşehirli
 • Dilbilim Araştırmaları Dergisi 2013 – 1

  Özel Sayı: Türk Sesbilimine Güncel Bir Bakış

  İÇİNDEKİLER

  • Giriş, Eser Erguvanlı Taylan
  • Patterns of Defective Labial Vowel Harmony in Turkic Languages, Harry van der Hulst, Beata Moskal
  • Markedness, Context, and Directionality in Turkish Harmony: A Corpus Study on Vowel Co-occurrence Patterns, Barış Kabak, Silke Weber
  • k-Ø And What Phonology Can Do, Markus A. Pöchtrager
  • Turkish Monosyllabism Revisited, Jorge Hankamer
  • Hidden Boundaries in Modern Turkish; Evidence from Vowel Raising in Uighur and Turkish, Ann Denwood
  • Limits of Prosody in Turkish, Güliz Güneş
  • Türkçede Ünsüz İkizleşmesi, İclâl Ergenç, İpek Pınar Bekâr
  • Trabzon Ağızlarındaki Soluksuz Ötümsüz Patlayıcı Ünsüzler, Bernt Brendemoen

   

  D&R'DAN SATIN AL IDEFIX'TEN SATIN AL
 • Dilbilim Araştırmaları Dergisi 2012 – 1

   İÇİNDEKİLER

  • Dolaylı Evet/Hayır sorularında –DIk ve –mA Ekleri, Emine Yarar
  • Semantic Operators and the Modal Meanings of the Suffix –Ar Anlamsal İşleçler ve –Ar Biçimbiriminin Kiplik Alt-anlamları, Demet Gül
  • Uluslararası Türk Öğrenici İngilizcesi Derleminde Tutum Belirteçleri, Cem Can
  • Apologies and Gender in Turkish and British English, Çiler Hatipoğlu
  • On the Morphological Status of İçin and its Cognates in Some Other Turkic Languages, Alan Libert
 • Dilbilim Araştırmaları Dergisi 2012 – 2

  İÇİNDEKİLER

  • On the teaching of -mış to foreign learners of Turkish, Hasan Kaili, Aytaç Çeltek
  • Okulöncesi Çocuklarda Dilbilgisel Eğretileme Kullanımının Ortaya Çıkış Sürecinde Annelerinin Etkisi, Özge Cengiz, Hamide Çakır
  • Söylem ve Bağdaşıklık İlişkileri, Ümit Deniz Turan, Deniz Zeyrek, Cem Bozşahin
  • Öztürk, Balkız ve Markus A. Pöchtrager (haz.) (2011) Pazar Laz. Muenchen: Lincom Europa, Mehmet Akkuş
  • Gökdayı, Hürriyet (2011) Türkçede Kalıp Sözler İstanbul: Kriter Yayınlar, Turgay Sebzecioğlu
  • Türkçede Koşullu Yapılar (Doktora Tez Özeti), Özge Can Bakırlı

   

  D&R'DAN SATIN AL IDEFIX'TEN SATIN AL
 • Dilbilim Araştırmaları Dergisi 2011 – 2

  İÇİNDEKİLER

  • Ölçümsel Sezdirim Üzerine Gözlemler, Ümit Deniz Turan
  • Zamansal İçerme İlişkilerini Belirginleştiren Ulaç Eklerinin Belirteç Tümceciklerinde ve Temel Tümcedeki Eylem Kılınışları ile Etkileşimleri, Filiz Çetintaş Yıldırım
  • Göksel, Aslı ve Celia Kerslake (2011) Turkish: An Essential Gramar. Routledge Essential Gramars. Oxon/New York: Routledge, Ceyda Arslan-Kechriotis
  • Yazılı Anlatımda Bağlaçların Kullanımı: Türkiye'deki Bir İngilizce Öğretenliği Programında Yapılan Çalışma, Dilek Altunay

   

  D&R'DAN SATIN AL IDEFIX'TEN SATIN AL
 • Dilbilim Araştırmaları Dergisi 2011 – 1

  İÇİNDEKİLER

  • DA'ya Veda, Kâmile İmer, Sumru Özsoy, Ahmet Kocaman

  YAYIN KURULU'NDAN

  • On the Order of Multiple Topics and Discourse-feature Inheritance, Ángel Jiménez Fernández
  • Movement of Bare Objects in Turkish, Martina Gračanin Yüksek, Selçuk İşsever
  • Serialization and the Verb in Turkish Coordinate Reduction, Cem Bozşahin
  • K. İmer, A. Kocaman ve A.S. Özsoy (2011) Dilbilim Sözlüğü İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, Mine Güven

   

  D&R'DAN SATIN AL IDEFIX'TEN SATIN AL
 • Dilbilim Araştırmaları Dergisi 2010 – 2

  İÇİNDEKİLER / CONTENTS

  • 6'ya 5 mi, 10'a 1 mi?: Politik Söylem Çözümlemesi, Nazlı Baykal
  • Türkçede Edilgenliğin Belirtililik Açısından Bazı Görünümleri, Turgay Sebzecioğlu, Lütfiye Oktar
  • Negation in Turkish, Zeynep Erk Emeksiz
  • 6'ya 5 mi, 10'a 1 mi?: Politik Söylem Çözümlemesi, Nazlı Baykal
  • A Linguistic Analysis of Nazım Hikmet's Poetry as a Sign of Translatability of Poems [Nazım Hikmet Şiirlerinin Şiirlerin Çevrilebilirliğinin Göstergesi Olarak Dilbilimsel İncelenmesi], Bekir Savaş
  • Chomsky, Noam (2010) Doğa ve Dil Üzerine (Çev. Ayşe Banu Karadağ). İstanbul: Sözcükler Yayınevi. Turgay Sebzecioğlu

   

  D&R'DAN SATIN AL IDEFIX'TEN SATIN AL
 • Dilbilim Araştırmaları Dergisi 2010 – 1

  İÇİNDEKİLER

  • Sözdizim İşlemlemesinde Sağa Taşıma Etkisi, Özgür Aydın, Gülay Cedden
  • The Pronominal bu-şu and this-that: Rhetorical Structure Theory, Derya Çokal-Karadaş
  • Yalın Hayır ve İncelik(sizlik) Derecesi,  Çiler Hatipoğlu
  • A Sociolinguistic Perspective in Narrative Analysis: Educational Backgrounds of Families as Influential Factors in the Development of Personal Experience Child Narratives, Suhan Akıncı Oktay
  • Çeviribilim Edimbilim İlişkisi Üzerine. İzmir, 2009:İzmir Ekonomi Üniversitesi Yayınları, Derya Duman, Neslihan Kansu-Yetkiner
 • Dilbilim Araştırmaları Dergisi 2009 – 1

  İÇİNDEKİLER
  • Çeviribilim ve Dilbilim Bağlamında Türkiye’de Sesli Betimlemenin Yeri ve Önemi, Nilgin Tanış Polat
  • Bireyler Arasında Çatışma İçerikli Konuşmaların Söylem Çözümlemesi, Firdevs Karahan
  • İmparator Çizelgesi vs. İmparatorlar Çizelgesi: On the (Non)-Use of Plural Non-Head Nouns in Turkish Nominal Compounding, Bilal Kırkıcı