Dilbilim Araştırmaları Dergisi

 • Dilbilim Araştırmaları Dergisi 2009 – 2

  İÇİNDEKİLER

  • İşlevsel Edimbilim Yöntemiyle Metin İçinde Gösterme Alanının İncelenmesi, Çiğdem Sağın-Şimşek, Jochen Rehbein, Ezel Babur
  • Contronymy and Equivalence: a Case Study on German ‘aufgeben’ (Upgive) Anlam Karşıtlığı ve Eşdeğerlik: Almanca’daki ‘aufgeben’ Sözcüğü Üzerine Bir Çalışma, Burcu İlkay Karaman
  • Kılıç Veysel (çev.). 2009. Bilgi Sorunları ve Dil: Managua Dersleri. İstanbul: BGST Yayınları, Lütfiye Oktar, Murat Özgen
  • Chomsky, N. 1988. Language and Problems of Knowledge: The Mangua Lectures. Cambridge, Massachusetts: MIT Press, Lütfiye Oktar, Murat Özgen
 • Dilbilim Araştırmaları Dergisi 2007

  İÇİNDEKİLER

  • Gazete köşe yazılarında kaçınma kullanımı ve cinsiyet ilişkisi, G. Songül Ercan, Semiramis Yağcıoğlu
  • Açıklayıcı metinlerde bağlılık oluşturma yöntemi olarak göndergelerin gelişimsel izleği, G. Dilara Koçbaş, Didar Akar
  • Afazili ve sağlıklı Türk yetişkinlerden resim betimleme yöntemi ile alınan dil örneklerinin karşılaştırılması, İlknur Maviş, A. Müge Tunçer
  • Türkçe ayrık yapıların söylem-edimbilimsel işlevleri, Lütfiye Oktar, Özge Can-Bakırlı
  • Tamlayanı kişi adılıyla kurulan ad tamlamalarında tamlayanın ve iyelik ekinin taşıdığı anlamın sorgulanması, Doğan Koreli, Betül Sülüşoğlu, V. Doğan Günay
  • Alignment versus linearity constraints in a Turkish child's speech, Nihan Ketrez
  • Manner adverbs in Turkish, Aslı Üntak
  • Turkish university students' Beliefs about Language Learning, Naciye Kunt

  Tanıtımlar

  • İmer, Kamile ve Gürkan Doğan (2006). Current Researchs in Turkish Linguistics. Gazimağusa: Doğu Akdeniz Üniversitesi Yayınları. 268 sayfa.Gürkan Doğan
  • Yağcıoğlu, Semiramis ve Ayşen Cem Değer (2006). Advances in Turkish Linguistics. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları. 721 sayfa.Ayşen Cem Değer
  • Ball, Martin F. (2005). Clinical Sociolinguistics. Blackwell Publishing. 335 pages.Jvanshir Shibliyev, Necdet Osam

   

  D&R'DAN SATIN AL IDEFIX'TEN SATIN AL
 • Dilbilim Araştırmaları Dergisi 2006

  İÇİNDEKİLER / CONTENTS

  • Eylem önü konumundaki çıplak özne AÖ'lerinin belirlilik durumu, Zeynep Erk Emeksiz
  • Türkçede ayrık yapılar: Bir sınıflandırma çalışması, Özge Can Bakırlı,Lütfiye Oktar
  • Corss-linguistic influences affecting Turkish-German bilinguals' acquisitions of english as a third language in Germany, S. Çiğdem Sağın Şimşek
  • The initial coronal consonants of some inflectional suffixes in Baskhir, Fatma Şahan Güney
  • Türkçe bilimsel metinlerde gönderimsel bağdaşıklık ve köprü gönderimi: Merkezleme Kuramı çerçevesinde bir yaklaşım, Bilge Türkkan, Semiramis Yağcıoğlu
  • (Im)politeness and the relevance of compliment responses, Şükriye Ruhi
  • Dil ve ikna: Türk politika söyleminde ikna edici önerme yapıları, Nalan Büyükkantarcıoğlu, Emine Yarar
  • Bir metin türü olarak düğün davetiyeleri, Hatice Çubukçu
  • Türkçede eylem sayısı ve biçimbirimsel özelliklerine göre eylem sınıfları, Mine Nakipoğlu, aslı Üntak

   

  D&R'DAN SATIN AL IDEFIX'TEN SATIN AL
 • Dilbilim Araştırmaları Dergisi 2005

  İÇİNDEKİLER / CONTENTS

  • Türkçe karşılıklı konuşma söyleminde ezgi birimlerinin yapısı, Özge Cengiz, Ayşe Cem Değer
  • Conceptual structures of the motion verb çek- 'pull' in Turkish and its counterparts in English, Aygül Uçar
  • Zorunluluk kipliliği belirtisi -mAlI'nın anlamsal içyapısı, Demet Corcu
  • Çoktan belirtecinin anlamsal özellikleri üzerine, Mine Güven

  1994-2004 İçindekiler dizini

   

  D&R'DAN SATIN AL IDEFIX'TEN SATIN AL
 • Dilbilim Araştırmaları Dergisi 2004

  İÇİNDEKİLER / CONTENTS

  • Türkçe sözlü söylemde artgönderim örüntüleri, Aytaç Çeltek ve Lütfiye Oktar
  • Aspectual properties of Turkish denominal verbs, Yeşim Aksan
  • Türkçesi'ndeki /e/ ünlüsünün sesbirimcikleri üzerine, Natalie Operstein ve Tamer Kütükçü
  • Türkçe ve Japonca işaret sözcükleri üzerine bir deneme, Tooru Hayasi
  • Children's accusative case and indefinite objects, F. Nihan Ketrez
  • Accounting for compliment responses: A critic of the maxi approach in politeness theory, Şükriye Ruhi
  • Kadın bağı reklamlarındaki dilsel ve dilötesi aktarımlar üzerine bir inceleme, Neslihan KansU Yetkiner/li>
  • İran'da “Diller ilişkisi”-“Diller çatışması”: Azeri Türkçesinin konumu ve işlevine toplumbilimsel bir bakış, Sonel Bosnalı/li>
  • Bilişsel bir sözceleme dilbilgisi modeli: A. Culioli'nin sözceleme işlemleri kuramı, Talat Akaslan/li>
  • Saussure dilbilimi: Kaynakları ve yöntem sorunu, Savaş Kılıç/li>

   

  D&R'DAN SATIN AL IDEFIX'TEN SATIN AL
 • Dilbilim Araştırmaları Dergisi 2003

  İÇİNDEKİLER / CONTENTS

  • Türkçe’de durum değişikliği eylemlerinin kılınış özellikleri, Yeşim Aksan
  • Türkçede seslerin süre özellikleri, Ömer Şayli ve Levent M. Arslan
  • Kıbrıs’ta çokdillilik olgusu, Dilek Yağcıoğlu
  • A relevance-theoretic approach to word meaning: An investigation within the context of “Karşı,”a poem by O. Veli Kanık, Şükriye Ruhi
  • Aile içinde şiddete uğramış hasta çocuk ile sağlık ekibi arasındaki iletişim, Seyyare Duman
  • Language (L2) competency in reference to sex differences, Necdet Osam
  • Phonological similarity between Basque and other world languages based on the frequency of occurrence of certain typological consonantal features, Necdet Osam

  Özel Bölüm-Bilişsel Dilbilim

  • Recent findings on the biological bases of language, Mine Nakipoğlu-Demiralp
  • Grapesi, banana, juice and yes: Elements of language in non-human primates Reyhan Furman
 • Dilbilim Araştırmaları Dergisi 2002

  İÇİNDEKİLER / CONTENTS

   • Türkçe'de ayrık-geçişsiz eylemlerin olay yapısal incelemesi, Mine Nakipoğlu-Demiralp
   • durum-nitelik adlarının anlam-sözdizimi, Talat Akaslan
   • Sesletim işlemleri: İngilizce ve Türkçe edinen iki dilli bir çocuktan örnekler, Hatice Sofu
   • Reflections on apologies in Turkish as a stereotype of politeness, Yadigar Eğit
   • Is Kumandin a Turkic language?, Yuri Tambovtsev
   • İngiliz Dili eğitimi-Sınav bilgisi sözlükçesi, Necdet Osam

  Tanıtma

  • Türkçe'nin Ezgisi. istanbul: Yıldız Teknik Üniversitesi Vakfı yayını. 253 sayfa, Kamile İmer

   

  D&R'DAN SATIN AL IDEFIX'TEN SATIN AL
 • Dilbilim Araştırmaları Dergisi 2001

  İÇİNDEKİLER / CONTENTS

  • Genel Bölüm
   • Metin Türü ve Yazma Edimi İlişkisi: Bilimsel Metin Yazma Edimi, Emel Huber, Leylâ Subaşı Uzun
   • Bir, bu, bazı, kimi, hangi, kaç, ne? Sıfat mı!!!, Talat Akaslan
   • Karşılıklı Konuşma Söyleminde Ortaçlar, Ayşen Cem-Değer
   • Türkçe'deki /a/'nın sesbilimsel özellikleri, Handan Kopkallı-Yavuz
   • Some basic remarks on South Siberian Turkic and its position within Nort East Turkic and the Turkic language family, Claus Schönig

  Tanıtmalar

  • Doğan, Aksan (2000). En Eski Türkçenin İzlerinde. İstanbul: Simurg 46, dil ve Edebiyat 7, I. Baskı, Emine Yılmaz
  • Demircan, Ömer (2000). İletişim ve Dil Devrimi. İstanbul: Yaylım Yayıncılık. IX+325 sayfa, Kamile İmer
  • Duman, Seyyare (1999). Schweigen-Zum Kommunikativen Handeln türkischer Frauen in Familie und Gruppe. Münster/New York/München/Berlin:Waxman. Mehrsprachigkeit, Bd. 2, 252 s. + 22 S. EK., Yadigar Eğit
  • Kocaman, A. ve N. Osam (2000). Uygulamalı Dilbilim-Yabancı Dil Öğretimi Terimleri Sözlüğü. Ankara: Hitit Yayınevi. 152 s., Şükriye Ruhi
  • N. Engin, Uzun (2000). Anaçizgileriyle Evrensel Dilbilgisi ve Türkçe. İstanbul: Multilingual. 396 s., A. Sumru Özsoy

   

  D&R'DAN SATIN AL IDEFIX'TEN SATIN AL