Dilbilim ve Dil Araştırmaları

 • Âdem’in Dili

  ,
  Yazar: Derek Bickerton
  Çevirmen: Mehmet Doğan

  İnsan Lisanı Nasıl Yarattı, Lisan İnsanı Nasıl Yarattı

  Derek Bickerton, bugün sahip olduğumuz haliyle bir lisan yaratmak için biyolojinin ve kültürün nasıl bir etkileşim içine girmiş olabileceğini araştıran az sayıdaki kişiden birisidir. Bickerton “Sanırım bazı insanlar, gitgide zekâları artan atalarımızın bir gün uyanıp, o küçük zeki kafalarıyla lisanı doğaçlama icat ettiklerini düşünüyor hâlâ” diyor. Bickerton’a göre lisan evrimsel bir adaptasyondur, zira öyle olmak zorundadır; tıpkı dik yürümek, vücut kıllarının dökülmesi ya da kavrayıcı başparmaklar gibi. Fakat tam olarak ne tür bir evrim söz konusudur? İşte bu kitap bu soruya yanıt arıyor.

  Başta insan olmak üzere pek çok türün, ellerinden geldiği ölçüde çevre şartlarını kendi gereksinimlerine uydurduğu artık bilinen bir gerçek. Dil yetisi de, niş inşasının, yani çevresel şartları kendi gereksinimlerimize uydurmamızın bir parçası. Bickerton’a göre lisan, özgül bir nişten doğmuş ve gitgide daha incelikli nişler kurmamızı mümkün kılmıştır.

  En son araştırmalar göstermektedir ki atalarımız başlangıçta, büyük hayvanların leşleriyle besleniyordu ve öteki leşçillerle vahşi bir rekabete girişmişti. Bickerton’a göre bu rekabette başarıyı, ancak yeterli sayıda adam toplayarak yakalamış olmaları makul bir çıkarımdır. Bunu yapmanın tek yolu vardı; karıncaların ve arılarınki gibi bir hayvan iletişim sisteminin ötesine geçmek.

  O halde yaklaşık iki milyon yıl geriye gidelim ve nelerin gerçekleşmiş olabileceğine bir bakalım.

   

  KİTABA GÖZ ATIN

   

  D&R'DAN SATIN AL IDEFIX'TEN SATIN AL
 • Dilbilim Sözlüğü

  Yazar: Kâmile İmer , Ahmet Kocaman, A. Sumru Özsoy

   

  Terimler, bilindiği gibi, bir bilim dalının yapıtaşlarıdır; dil gibi herkesin ortaklığı bulunan bir alanda bu yapıtaşlarının açık, saydam bir biçimde belirlenmesi daha çok önem kazanmaktadır. Toplumbilimleri içinde seçkin bir yeri olan çağdaş dilbilimin yüzyılı aşmış bir geçmişi bulunuyor. Türkiye’de R. H. Özdem’in ilk dilbilim dersini verdiği 1933 yılından bu yana dilbilim dersleri okutulmaktadır. Özellikle 1970’lerden bu yana dilbilimdeki gelişmelere koşut olarak yeni bir terimler sözlüğü hazırlanması bir zorunluluk olmuştu. Yaklaşık 1500’ü tanımlanmış olan, önerilenlerle birlikte 2000’e yakın terim içeren bu sözlük, elbette bir son değil, bir başlangıçtır.

   

  D&R'DAN SATIN AL IDEFIX'TEN SATIN AL
 • Dilbilim Araştırmaları Dergisi 2013 – 1

  Özel Sayı: Türk Sesbilimine Güncel Bir Bakış

  İÇİNDEKİLER

  • Giriş, Eser Erguvanlı Taylan
  • Patterns of Defective Labial Vowel Harmony in Turkic Languages, Harry van der Hulst, Beata Moskal
  • Markedness, Context, and Directionality in Turkish Harmony: A Corpus Study on Vowel Co-occurrence Patterns, Barış Kabak, Silke Weber
  • k-Ø And What Phonology Can Do, Markus A. Pöchtrager
  • Turkish Monosyllabism Revisited, Jorge Hankamer
  • Hidden Boundaries in Modern Turkish; Evidence from Vowel Raising in Uighur and Turkish, Ann Denwood
  • Limits of Prosody in Turkish, Güliz Güneş
  • Türkçede Ünsüz İkizleşmesi, İclâl Ergenç, İpek Pınar Bekâr
  • Trabzon Ağızlarındaki Soluksuz Ötümsüz Patlayıcı Ünsüzler, Bernt Brendemoen

   

  D&R'DAN SATIN AL IDEFIX'TEN SATIN AL
 • Dilbilim Araştırmaları Dergisi 2012 – 1

   İÇİNDEKİLER

  • Dolaylı Evet/Hayır sorularında –DIk ve –mA Ekleri, Emine Yarar
  • Semantic Operators and the Modal Meanings of the Suffix –Ar Anlamsal İşleçler ve –Ar Biçimbiriminin Kiplik Alt-anlamları, Demet Gül
  • Uluslararası Türk Öğrenici İngilizcesi Derleminde Tutum Belirteçleri, Cem Can
  • Apologies and Gender in Turkish and British English, Çiler Hatipoğlu
  • On the Morphological Status of İçin and its Cognates in Some Other Turkic Languages, Alan Libert
 • Dilbilim Araştırmaları Dergisi 2012 – 2

  İÇİNDEKİLER

  • On the teaching of -mış to foreign learners of Turkish, Hasan Kaili, Aytaç Çeltek
  • Okulöncesi Çocuklarda Dilbilgisel Eğretileme Kullanımının Ortaya Çıkış Sürecinde Annelerinin Etkisi, Özge Cengiz, Hamide Çakır
  • Söylem ve Bağdaşıklık İlişkileri, Ümit Deniz Turan, Deniz Zeyrek, Cem Bozşahin
  • Öztürk, Balkız ve Markus A. Pöchtrager (haz.) (2011) Pazar Laz. Muenchen: Lincom Europa, Mehmet Akkuş
  • Gökdayı, Hürriyet (2011) Türkçede Kalıp Sözler İstanbul: Kriter Yayınlar, Turgay Sebzecioğlu
  • Türkçede Koşullu Yapılar (Doktora Tez Özeti), Özge Can Bakırlı

   

  D&R'DAN SATIN AL IDEFIX'TEN SATIN AL
 • Dilbilim Araştırmaları Dergisi 2011 – 2

  İÇİNDEKİLER

  • Ölçümsel Sezdirim Üzerine Gözlemler, Ümit Deniz Turan
  • Zamansal İçerme İlişkilerini Belirginleştiren Ulaç Eklerinin Belirteç Tümceciklerinde ve Temel Tümcedeki Eylem Kılınışları ile Etkileşimleri, Filiz Çetintaş Yıldırım
  • Göksel, Aslı ve Celia Kerslake (2011) Turkish: An Essential Gramar. Routledge Essential Gramars. Oxon/New York: Routledge, Ceyda Arslan-Kechriotis
  • Yazılı Anlatımda Bağlaçların Kullanımı: Türkiye'deki Bir İngilizce Öğretenliği Programında Yapılan Çalışma, Dilek Altunay

   

  D&R'DAN SATIN AL IDEFIX'TEN SATIN AL
 • Dilbilim Araştırmaları Dergisi 2011 – 1

  İÇİNDEKİLER

  • DA'ya Veda, Kâmile İmer, Sumru Özsoy, Ahmet Kocaman

  YAYIN KURULU'NDAN

  • On the Order of Multiple Topics and Discourse-feature Inheritance, Ángel Jiménez Fernández
  • Movement of Bare Objects in Turkish, Martina Gračanin Yüksek, Selçuk İşsever
  • Serialization and the Verb in Turkish Coordinate Reduction, Cem Bozşahin
  • K. İmer, A. Kocaman ve A.S. Özsoy (2011) Dilbilim Sözlüğü İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, Mine Güven

   

  D&R'DAN SATIN AL IDEFIX'TEN SATIN AL
 • Dilbilim Araştırmaları Dergisi 2010 – 2

  İÇİNDEKİLER / CONTENTS

  • 6'ya 5 mi, 10'a 1 mi?: Politik Söylem Çözümlemesi, Nazlı Baykal
  • Türkçede Edilgenliğin Belirtililik Açısından Bazı Görünümleri, Turgay Sebzecioğlu, Lütfiye Oktar
  • Negation in Turkish, Zeynep Erk Emeksiz
  • 6'ya 5 mi, 10'a 1 mi?: Politik Söylem Çözümlemesi, Nazlı Baykal
  • A Linguistic Analysis of Nazım Hikmet's Poetry as a Sign of Translatability of Poems [Nazım Hikmet Şiirlerinin Şiirlerin Çevrilebilirliğinin Göstergesi Olarak Dilbilimsel İncelenmesi], Bekir Savaş
  • Chomsky, Noam (2010) Doğa ve Dil Üzerine (Çev. Ayşe Banu Karadağ). İstanbul: Sözcükler Yayınevi. Turgay Sebzecioğlu

   

  D&R'DAN SATIN AL IDEFIX'TEN SATIN AL
 • Türk Dili Ders Notları 2

  Yazar: Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü

  Konu ve metin seçiminde iki önemli noktayı hep gözönünde bulundurduk: Güncellik ve tartışmaya açıklık. Böylece öğrenci sürekli olarak konuya yakın kalacak ve kendini o konu hakkında birşeyler söylemeye zorunlu hissedecekti. Bu da bizim beklediğimiz ve istediğimiz şeydi. Elimizdeki malzemeyi kitap aşamasına getirmeden önce uzun bir uygulama dönemi geçirdik. Aksayan yönleri gördük, düzelttik. Pek çok bölümleri çıkarttık ya da değiştirdik, yeni şeyler ekledik. En sonunda çalışmayı bu aşamaya getirdik. Bütün çalışmamızda, alışılmışlıktan, basmakalıpçılıktan farklı bir çizgiyi amaçladık; öğrencilere belletmeği değil düşündürmeyi, hazırcılığı değil yaratıcılığı benimsetmeye çalıştık. Bütün bu özverili çabalara karşın, yine de kimi eksikliler olacağı bir gerçektir. Bu eksiklileri ilerideki baskılarda tamamlamak başta gelen dileğimizdir.

   

  D&R'DAN SATIN AL IDEFIX'TEN SATIN AL
 • Dilbilim Araştırmaları Dergisi 2010 – 1

  İÇİNDEKİLER

  • Sözdizim İşlemlemesinde Sağa Taşıma Etkisi, Özgür Aydın, Gülay Cedden
  • The Pronominal bu-şu and this-that: Rhetorical Structure Theory, Derya Çokal-Karadaş
  • Yalın Hayır ve İncelik(sizlik) Derecesi,  Çiler Hatipoğlu
  • A Sociolinguistic Perspective in Narrative Analysis: Educational Backgrounds of Families as Influential Factors in the Development of Personal Experience Child Narratives, Suhan Akıncı Oktay
  • Çeviribilim Edimbilim İlişkisi Üzerine. İzmir, 2009:İzmir Ekonomi Üniversitesi Yayınları, Derya Duman, Neslihan Kansu-Yetkiner
 • Dilbilim Araştırmaları Dergisi 2009 – 1

  İÇİNDEKİLER
  • Çeviribilim ve Dilbilim Bağlamında Türkiye’de Sesli Betimlemenin Yeri ve Önemi, Nilgin Tanış Polat
  • Bireyler Arasında Çatışma İçerikli Konuşmaların Söylem Çözümlemesi, Firdevs Karahan
  • İmparator Çizelgesi vs. İmparatorlar Çizelgesi: On the (Non)-Use of Plural Non-Head Nouns in Turkish Nominal Compounding, Bilal Kırkıcı
 • Dilbilim Araştırmaları Dergisi 2009 – 2

  İÇİNDEKİLER

  • İşlevsel Edimbilim Yöntemiyle Metin İçinde Gösterme Alanının İncelenmesi, Çiğdem Sağın-Şimşek, Jochen Rehbein, Ezel Babur
  • Contronymy and Equivalence: a Case Study on German ‘aufgeben’ (Upgive) Anlam Karşıtlığı ve Eşdeğerlik: Almanca’daki ‘aufgeben’ Sözcüğü Üzerine Bir Çalışma, Burcu İlkay Karaman
  • Kılıç Veysel (çev.). 2009. Bilgi Sorunları ve Dil: Managua Dersleri. İstanbul: BGST Yayınları, Lütfiye Oktar, Murat Özgen
  • Chomsky, N. 1988. Language and Problems of Knowledge: The Mangua Lectures. Cambridge, Massachusetts: MIT Press, Lütfiye Oktar, Murat Özgen
 • Dilbilim Araştırmaları Dergisi 2007

  İÇİNDEKİLER

  • Gazete köşe yazılarında kaçınma kullanımı ve cinsiyet ilişkisi, G. Songül Ercan, Semiramis Yağcıoğlu
  • Açıklayıcı metinlerde bağlılık oluşturma yöntemi olarak göndergelerin gelişimsel izleği, G. Dilara Koçbaş, Didar Akar
  • Afazili ve sağlıklı Türk yetişkinlerden resim betimleme yöntemi ile alınan dil örneklerinin karşılaştırılması, İlknur Maviş, A. Müge Tunçer
  • Türkçe ayrık yapıların söylem-edimbilimsel işlevleri, Lütfiye Oktar, Özge Can-Bakırlı
  • Tamlayanı kişi adılıyla kurulan ad tamlamalarında tamlayanın ve iyelik ekinin taşıdığı anlamın sorgulanması, Doğan Koreli, Betül Sülüşoğlu, V. Doğan Günay
  • Alignment versus linearity constraints in a Turkish child's speech, Nihan Ketrez
  • Manner adverbs in Turkish, Aslı Üntak
  • Turkish university students' Beliefs about Language Learning, Naciye Kunt

  Tanıtımlar

  • İmer, Kamile ve Gürkan Doğan (2006). Current Researchs in Turkish Linguistics. Gazimağusa: Doğu Akdeniz Üniversitesi Yayınları. 268 sayfa.Gürkan Doğan
  • Yağcıoğlu, Semiramis ve Ayşen Cem Değer (2006). Advances in Turkish Linguistics. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları. 721 sayfa.Ayşen Cem Değer
  • Ball, Martin F. (2005). Clinical Sociolinguistics. Blackwell Publishing. 335 pages.Jvanshir Shibliyev, Necdet Osam

   

  D&R'DAN SATIN AL IDEFIX'TEN SATIN AL
 • Dilbilim Araştırmaları Dergisi 2006

  İÇİNDEKİLER / CONTENTS

  • Eylem önü konumundaki çıplak özne AÖ'lerinin belirlilik durumu, Zeynep Erk Emeksiz
  • Türkçede ayrık yapılar: Bir sınıflandırma çalışması, Özge Can Bakırlı,Lütfiye Oktar
  • Corss-linguistic influences affecting Turkish-German bilinguals' acquisitions of english as a third language in Germany, S. Çiğdem Sağın Şimşek
  • The initial coronal consonants of some inflectional suffixes in Baskhir, Fatma Şahan Güney
  • Türkçe bilimsel metinlerde gönderimsel bağdaşıklık ve köprü gönderimi: Merkezleme Kuramı çerçevesinde bir yaklaşım, Bilge Türkkan, Semiramis Yağcıoğlu
  • (Im)politeness and the relevance of compliment responses, Şükriye Ruhi
  • Dil ve ikna: Türk politika söyleminde ikna edici önerme yapıları, Nalan Büyükkantarcıoğlu, Emine Yarar
  • Bir metin türü olarak düğün davetiyeleri, Hatice Çubukçu
  • Türkçede eylem sayısı ve biçimbirimsel özelliklerine göre eylem sınıfları, Mine Nakipoğlu, aslı Üntak

   

  D&R'DAN SATIN AL IDEFIX'TEN SATIN AL
 • Bu Ne Demek?

  Yazar: Emine Şenduran

  Yetişkinler İçin Öğrenme Seti

  İçindekiler

  Başlangıç Düzeyi Ders Kitabı
  2 Ders Kitabı
  Alıştırma Kitabı

  600 resimli 17 dersten oluşan 422 sayfalık iki ders kitabı, 102
  sayfa alıştırma kitabı

  945 sözcük içeren sözcük kartları
  100-135 saatlik program, 125 dilbilgisi kuralı
  Tüm ders metinlerinin düzgün, günlük Türkçe ile okunmuş dinleme CD'si
  Her bölümde konuşma, yazma alıştırmaları, üçüncü dersten
  başlayarak okuma alıştırmaları;

  Ders sonlarında ve 2. kitabın sonunda kullanılan tüm 2500 sözcüğü içeren sözlüğü;
  2. kitabın sonunda ad durum eki ve eylemler listesi;
  Ezber ve çeviri olmadan, resimlerle konuşma olanağı
  İlke: dilbilgisi kurallarını gerçek yaşamda somutlaştırabilme!

  Yaşama uygun, eğlendirici, şaşırtıcı, maceralı bir konuyu kitap
  boyunca film senaryosu gibi izleyeceksiniz.

   

  D&R'DAN SATIN AL IDEFIX'TEN SATIN AL