Performans Sanatları

 • Sinema Söyleşileri 2004

  Sunuş

  Söyleşiler Türk Sineması

  • Fatma Girik, Memduh Ün
  • Şerif Gören
  • Mine Vargı, Ömer Vargı, Şevket Çoruh
  • Fikret Hakan

  Söyleşiler Kısa Film Belgesel

  • Ozan Açıktan
  • Seyfi Teoman
  • Deniz Buga
  • Doğa Kılcıoğlu, Can Kılcıoğlu
  • Artun Yeres
  • Andy Davison, Caleb Elfenbein

  Söyleşiler Sinema Dünyası

  • Ken Russell
  • Amos Gitai
  • Nacer Khémir
  • Yeni Gerçekçilik Paneli (Engin Ayça – Aslı Daldal – Oğuz Onaran)

  Söyleşiler Sinemanın Dışından

  • Gündüz Vassaf
  • Behiç Ak
  • Ayşe Buğra
  • Ömer Madra

   

  D&R'DAN SATIN AL IDEFIX'TEN SATIN AL
 • Sinema Söyleşileri 2003

  Sunuş

  Söyleşiler Türkiye Sineması

    • Hülya Koçyiğit
    • Ümit Ünal, Serra Yılmaz, Aydın Sarıoğlu
    • Derviş Zaim
    • Halit Refiğ

    Söyleşiler Kısa Film ve Belgesel

     • Sedat Pakay
     • Tan Tolga Demirci
     • Ozan Adam
     • Zarife Öztürk

     Söyleşiler Dünya Sineması

     • Jim Sheridan
     • Costa-Gavras
     • Patrick Raynal
     • Mark Lindley
     • Tevfik Başer
     • İlhan İnan
     • Gürol Irzık

     Panel

     • Matrix’in mesajı ne?

     Sunumlar Sinema ve Beden

     • Siber-koyun kesmek caiz midir?
     • Cronenberg ve beden
     • ‘Sapkınlık Kuramı’ çerçevesinde Hedwig ve Kızgın Çıkıntısı filmi

     Sunumlar Sinemada Antikahraman

     • Noir antikahramanları ve kökenleri
     • Büyük Lebowski minör Lebowski’ye karşı: tembel bir politiklik arayışı

     Ek 1: 2003 Söyleşi, Panel ve Sunum Listesi
     Ek 2: 2003 Gösterim Programları (türlerine göre)
     Ek 3: 2003 Gösterim Programları (kronolojik)
     Dizin

 • Dans Müzik Kültür Folklora Doğru Sayı: 65

  İÇİNDEKİLER

  • Günümüzde Semahlar ve Alevi Kimliği, Fahriye Dinçer

  WORLD MUSİC DOSYASI

  • Sunuş
  • World Music İçin Tatlı Bir Ninni, Steven Feld           
  • “Yerel”i World Music Aracılığıyla Yeniden Tanımlamak Üzerine, Jocelyne Guilbault         
  • Adorno Womad’da: Güney Asya Crossover’ları Ve Melezlik Bahsinin Sınırları, John Hutnyk
  • Küresel Tahayyülün Estetiği:1990’larda World Music Üzerine Düşünceler, Veit Erlmann
  • World Music: Bir ‘Üçüncü Dünya Piyasası’ndan Görünümler, Özgür Akgül

  PİNA BAUSH & DANS TİYATROSU DOSYASI

  • Sunuş
  • Pina Baush’un Estetiği: Dansın Yeni Bir Tanımı, Jochen Schmidt
  • Kesintili Süreklilik İçindekiler, Melissa Benson
  • Almanya’da Modern Dans: Fotoğraflı Tarih Denemesi, Susan Allene Manning
  • Pina Baush Tiyatrosu, Raimund Hoghe
  • Sınırların Ötesinde Dans Etmek, Johannes Birringer
  • Amerikan Bakış Açısıyla Dans Tiyatrosu, Susan Allene Manning     
  • Kadın, Erkek, Köpek, Ağaç, Gabrielle Cody
  • Kendi Bedenimizdeki Deneyimden, Norbert Servos
  • İnsanların Nasıl Hareket Ettiği Değil, Onları Neyin Hareket Ettirdiği, Jochen Schmidt        
  • Kendimiz İçin Keşfettiğimiz Şeyler En Önemlileridir, Jochen Schmidt         
  • Benim Gösterilerim İçeriden Dışarıya Doğru Büyür, Jochen Schmidt          
  • Ben Hâlâ Meraklıyım, Jochen Schmidt          
  • Dans Gerçek Bir Dildir, Norbert Servos         
  • Tamamen Uyanık, Duyarlı Ve Hassas Olmak Zorundayız, Norbert Servos
  • Walzer, Raimund Hoghe

  GÖSTERİ YAZILARI DOSYASI

  • Sunuş
  • Gitar Dinletileri: Üç Gitarlık Dinleti, Gitarla Yolculuk, Yol Şarkıları Ve Yaşamdan Yana, Burak Korucu      
  • Şehrin Esmerleri Ve Kolaj Gösterileri Deneyimleri, Ozan Say, Songül Tuncalı, Burcu Yıldız
  • 45’lik Şarkılar Projesi Üzerine…, Ayhan Akkaya
  • Kardeş Türküler’le Hemâvâz Üzerine…, Feryal Öney, Vedat Yıldırım
  • “Gün Doğuyor” Dans-Müzik Gösterisi Üzerine…, Meltem Aravi, Aytekin Ataş, Cem Tanır, Ülker Uncu

  GÖSTERİ FOTOĞRAFLARI

 • Mimesis 10 (Hamlet Özel Sayısı)

  İÇİNDEKİLER

  HAMLET ÖZEL SAYISI

  • Hamlet’in Yazınsal Kaynakları, Gülbahar Tunç
  • Wilhelm Meister, Johann Wolfgang von Goethe
  • Shakespeare Oyunlarının Karakterleri: Hamlet, William Hazlitt
  • William Shakespeare, Victor Hugo
  • Hamlet, T. S. Eliot
  • Shakespeareyen Trajedi, A. C. Bradley
  • Hamlet’in Gizeminin Bir Açıklaması Olarak Oedipus Kompleksi: Güdüler Üzerine Bir Çalışma, Ernest Jones
  • Rönesans Avrupası Bağlamında Shakespeare, Thomas Metscher
  • Hamlet’ten Lear’a, Arnold Kettle
  • Hamlet Neredeyse Absürd: Ertelemenin Dramaturjisi, Robert Hapgood
  • Yüzyılın Ortasındaki Hamlet, Jan Kott
  • Hamlet, Terry Eagleton
  • ‘Hiçbir Şey’ Othello, Hamlet, Coriolanus, Terry Eagleton
  • Hamlet ve Bireycilik Politikaları, Andrew Mousley
  • Hamlet’te İktidar, Leonard Tennenhouse
  • Hamlet’te İntikam, Catherine Belsey
  • Kendi Çağından Önce Hamlet, Margreta de Grazia
  • Hamlet’te Neler Oluyor?, Lisa Jardine
  • Ophelia’yı Temsil Etmek: Kadınlar, Delilik ve Feminist Eleştirinin Sorumlulukları, Elaine Showalter
  • Hamlet’in Annesinin Karakteri, Carolyne G. Heilbrun
  • Vaktangov Tiyatrosu’nda Hamlet, Alma H. Law
  • Hamlet, Laurence Olivier
  • Yollardan Herhangi Biri, Margaret Croyden
  • Hamlet 1. Perde Kurgusu, Tiyatro Boğaziçi
  • Hamlet 1. Perde Üzerine Bir Sunum, Metin Göksel ve Cüneyt Yalaz
  • Tiyatro Boğaziçi ve BGST Dans Brimi ile Söyleşi: Tiyatro ve Dansta MetinSahneleme İlişkisi ve Hamlet Uygulaması, Kerem Karaboğa ve Emrah Yaralı
 • Sinema Söyleşileri 2002

  Sunuş

  Söyleşiler Türk Sineması

  • Yavuz Turgul
  • Erden Kıral
  • Barış Pirhasan
  • Türkan Şoray
  • Hale Soygazi

  Söyleşiler Kısa Film ve Belgesel

  • Hilmi Etikan
  • Belmin Söylemez
  • Efe Buluç

  Söyleşiler Dünya Sineması

  • Wimal Dissanayake (Zamanın Külleri ve Dövüş Sanatı Filmleri)
  • Kristen Moana Thompson (Hareket Hâlindeki Casuslar: Arzu Yolculukları)
  • Sergey V. Velichkin (Sovyet ve Rus Sineması)
  • Fatih Özgüven (Luis Bunuel)
  • Kaya Özkaracalar (Korku Sineması ve Dario Argento)

  Paneller

  • Fransız Yeni Dalgası (Selim Eyüboğlu – Deniz Bayrakdar Sevgen)
  • Sovyet ve Rus Sineması (Sevin Okyay – Rekin Teksoy)
  • Yeni Hong Kong Sineması ve Türk Sineması Üzerine Karşılaştırmalı Okumalar (Wimal Dissanayake – Selim Eyüboğlu – Asuman Suner)

  Ek-1: 2002 Söyleşi, Panel ve Sunum Listesi
  Ek-2: 2002 Gösterim Programları (Türlerine göre)

   

  D&R'DAN SATIN AL IDEFIX'TEN SATIN AL
 • Sinema Söyleşileri 2001

  Sunuş

  Söyleşiler Türk Sineması

  • Atıf Yılmaz
  • Atıf Yılmaz Paneli
  • Barış Pirhasan
  • Yeşim Ustaoğlu
  • Serdar Akar
  • Serra Yılmaz

  Söyleşiler Kısa Film ve Belgesel

  • Can Candan
  • Hüseyin Karabey

  Söyleşiler Dünya Sineması

  • Bahman Gobadi
  • Tigran Xmalian
  • Selçuk Esenbel
  • Rekin Teksoy, Giovanni Scognamillo
  • Selim Eyüboğlu, Tül Akbal
  • Bülent Somay
  • Michael Mashon

   

  D&R'DAN SATIN AL IDEFIX'TEN SATIN AL
 • Dans Müzik Kültür Folklora Doğru Sayı: 64

  İÇİNDEKİLER

  • Folkloru Tanımlamak, Dan Ben Amos
  • Milliyetçilik ve Etnisite, Eric J. Hobsbawm
  • Folklorda Romantik Milliyetçiliğin Hayaletleri, Roger D. Abrahams
  • Kolonizatör – Folklorcu, Sadhana Naithani
  • Béla Bartók ve Modern Macaristan’da Ulus ve Folk Kavramları, Judit Frigyesi
  • Türkiye Kadınları ve Folklorları Dosyası, Lucy M. J. Garnett
  • Kürt Kadınları
  • Çerkes Kadınları
  • Yörük Kadınları
  • Çingene Kadınları
  • Dans Maratonları “Mantıklı Bir Sebep Olmasa Da”, Carol Martin
  • Ameriken Bakış Açısıyla Dans Tiyatrosu, Susan Allene Manning
  • Ermeni Halk Dansları, Harpik Hovhannissian 
  • Keworkian Ermenilerin Halka Şeklindeki Dansları, Vardapet Komitas
  • Türkiye’de Bizans Müziği, Tolga Tanyel
  • Ortaçağ Bizans Müziği, H. J. W. Tillyard
  • Ses Sistemleri, Tolga Tanyel
  • Türk Müziği, Victor Belaiev
  • Sanat Müziğinde Biçimler, Tolga Tanyel
  • Flamenko Tarihindeki İroniler, William Washabaugh
  • Boğaziçi Gitar Günleri
  • Panel: Türkiye’de Gitar Eğitimi
  • Kardeş Türküler “Doğu” Albümü, Erol Mutlu
  • Büfk dans – müzik gösterileri dosyası, Berna Kurt
  • “Horevo”, “Düş Yollarında”, “Günebakan”, Cem Tanır, Burcu Babaoğlan
  • “24:00” Dans Tiyatrosu, Kerem Eksen
 • Mimesis 8

  İÇİNDEKİLER

  THÊÂTRE DU SOLEİL

  • Ariane Mnouchkine ve Thêâtre du Soleil, Kerem Eksen
  • 1793, İhtilalin Şehri Bu Dünyadadır, Françoise Kourilsky
  • Güneşin Zamanında, Bernard Dort
  • Karşılaşmalar
  • Thêâtre du Soleil Altın Çağ, İlk Taslak, Cristopher D. Kirkland
  • Kronoloji, Kerem Eksen

  SÖYLEŞİ ARAŞTIRMA

  • Tiyatro Nedir ya da Tiyatro Gerçek İkilemi, Zehra İpşiroğlu
  • Klasik Oyunların Çağdaş Yorumları, Fakiye Özsoysal Çavuş
  • “Avant Garde Tiyatro”nun Sonu, Fırat Güllü
  • Cengiz Deveci ile Söyleşi

  TİYATRO BOĞAZİÇİ PRODÜKSİYONLARI

  • Tiyatro… Yeniden!” Oyun Metni
  • Tiyatro… Yeniden! Üzerine Ömer Faruk Kurhan ile Söyleşi
  • “Şvayk’ın Übü ile Tarihi Karşılaması” Oyun Metni
  • Şvayk’ın Übü ile Tarihi Karşılaşması Üzerine Ömer Faruk Kurhan ile Söyleşi
 • Dans Müzik Kültür Folklora Doğru Sayı: 62

  İÇİNDEKİLER

  • Eşkiyalar, Eric Hobsbawm
  • Cumhuriyet Dönemi Müzik Politikaları, Necdet Hasgül
  • Türkiye Popüler Müzik Tarihinde “Anadolu Pop” Akımının Yeri
  • Cahit Berkay ile Söyleşi
  • Kural, Sistem ve Teknik: “Türk Halk Müziği”nin Yeniden İnşası, Martin Stokes
  • Azerbaycan Halk Müziğinin İlkeleri, Üzeyir Hacıbekov
  • Gürcü Müziği Tarihi, Peter Gold 
  • Gürcü Müziğinde Ses Üreten Nesneler, Peter Gold
  • Bir Gürcü Köyünden Notlar: Hayriye Köyü, Peter Gold
  • İberya Özkan İle Söyleşi
  • Hakkari Kürtlerinin Dans ve Şarkıları, Dieter Cristensen
  • Belge: Kürt Melodileri, Vartabed Komitas
  • Ermeni Müziğinin Kökenleri, Sirvart Kazandjian
  • Belge: Daron (Muş) Yöresi Halk Şarkıları, Armenuhi Kevonyan
  • “Kardeş Türküler”, Ali Kerem Saysel
  • Gökhan Gökcen
  • Seda Saral Karola
  • Ülker Uncu Karola
  • Boğaziçi Gösteri Sanatları Topluluğu Üzerine
  • Ömer F. Kurhan ile Söyleşi