Bu Ne Demek?

Yazar: Emine Şenduran

Yetişkinler İçin Öğrenme Seti

İçindekiler

Başlangıç Düzeyi Ders Kitabı
2 Ders Kitabı
Alıştırma Kitabı

600 resimli 17 dersten oluşan 422 sayfalık iki ders kitabı, 102
sayfa alıştırma kitabı

945 sözcük içeren sözcük kartları
100-135 saatlik program, 125 dilbilgisi kuralı
Tüm ders metinlerinin düzgün, günlük Türkçe ile okunmuş dinleme CD'si
Her bölümde konuşma, yazma alıştırmaları, üçüncü dersten
başlayarak okuma alıştırmaları;

Ders sonlarında ve 2. kitabın sonunda kullanılan tüm 2500 sözcüğü içeren sözlüğü;
2. kitabın sonunda ad durum eki ve eylemler listesi;
Ezber ve çeviri olmadan, resimlerle konuşma olanağı
İlke: dilbilgisi kurallarını gerçek yaşamda somutlaştırabilme!

Yaşama uygun, eğlendirici, şaşırtıcı, maceralı bir konuyu kitap
boyunca film senaryosu gibi izleyeceksiniz.

 

D&R'DAN SATIN AL IDEFIX'TEN SATIN AL
Kategori:

Ek bilgi

Yazar:

Sayfa Sayısı:

844

ISBN No:

978-975-6193-43-3

Boyutlar:

22 cm x 31cm

Tamamlayıcı Kitaplar

 • Türk Dili Ders Notları 2

  Yazar: Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü

  Konu ve metin seçiminde iki önemli noktayı hep gözönünde bulundurduk: Güncellik ve tartışmaya açıklık. Böylece öğrenci sürekli olarak konuya yakın kalacak ve kendini o konu hakkında birşeyler söylemeye zorunlu hissedecekti. Bu da bizim beklediğimiz ve istediğimiz şeydi. Elimizdeki malzemeyi kitap aşamasına getirmeden önce uzun bir uygulama dönemi geçirdik. Aksayan yönleri gördük, düzelttik. Pek çok bölümleri çıkarttık ya da değiştirdik, yeni şeyler ekledik. En sonunda çalışmayı bu aşamaya getirdik. Bütün çalışmamızda, alışılmışlıktan, basmakalıpçılıktan farklı bir çizgiyi amaçladık; öğrencilere belletmeği değil düşündürmeyi, hazırcılığı değil yaratıcılığı benimsetmeye çalıştık. Bütün bu özverili çabalara karşın, yine de kimi eksikliler olacağı bir gerçektir. Bu eksiklileri ilerideki baskılarda tamamlamak başta gelen dileğimizdir.

   

  D&R'DAN SATIN AL IDEFIX'TEN SATIN AL
 • Türk Dili Ders Notları 1

  Yazar: Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü

  Türk dili dersi ya da alışılmış kısaltmasıyla TK, Boğaziçi Üniversitesi’nde iki yarı yıl okutulmaktadır. Bu sürenin ilk döneminde dile, ikincisinde de yazım ve yazın bilgisine öncelik verilmektedir. Türk Dili Ders Notları 1’de genel dilbilime ve belli başlı dünya dillerine kısaca değinildikten sonra, az çok ortaöğretimde de üzerinde durulmuş olan Türk dilbilgisi daha kapsamlı bir biçimde ele alınmaktadır.

  Dilbilimciler, dilin “canlı bir varlık” olduğunu, gelişebileceği gibi kısırlaşabileceğini, yabancı dillerden öğelerle doldurulursa bozulabileceğini söylerler. Dilin bu durumu, onu konuşup yazan ülke bireylerinin ağzına ve kalemine bağlıdır. Dile tutucu olmadan yaklaşıp iyi öğrenmek, yabancı öğeleri karıştırmadan konuşup yazmak, çağdaş aydın olmanın önemli bir koşuludur.

   

  D&R'DAN SATIN AL IDEFIX'TEN SATIN AL
 • Yabancılar İçin Türkçe 1

  Yazar: Hikmet Sebüktekin

  Turkish for Foreigners

  Bu ders kitabı, Türk dilinin İngilizce konuşanlara öğretilmesi için kullanılan yöntem, kulak-dil alışkanlığı yaklaşımının genel ilkelerine ek olarak diğer yöntemlerden de seçilmiş uygun özellikler içermektedir. Kitap, öncelikle, yüksek öğrenim gören başlangıç düzeyindeki öğrenciler için hazırlanmış olup 1969 yılından bu yana Michigan Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi ve çeşitli ülkelerin birçok yüksek öğretim kurumunda başarıyla kullanılmıştır. Yabancı öğrencilerin pek çoğunun İngilizceyi ikinci dil olarak konuştuğu göz önüne alınırsa, bu kitabın Türkçe öğretiminde daha geniş bir kitleye yönelik olduğu söylenebilir. Aslında Yabancılar İçin Türkçe adı da bu düşünceden kaynaklanmaktadır.

  This textbook with accompanying recorded materials applies in its methodology the general principles of the audio-lingual approach as modified by an enlightened eclecticism to teaching the Turkish language to speakers of English. It has been developed primarily for the beginners level college students and has been successfully used at the University of Michigan, Boğaziçi University and many other higher educational institutions in various countries since 1969. Considering the fact that many foreign students speak English as a second language, this book can be used in teaching Turkish to a larger audience. Hence the title Turkish for Foreigners.

   

  D&R'DAN SATIN AL IDEFIX'TEN SATIN AL