Dilbilim Araştırmaları Dergisi 2002

15,00 

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

  • Türkçe’de ayrık-geçişsiz eylemlerin olay yapısal incelemesi, Mine Nakipoğlu-Demiralp
  • durum-nitelik adlarının anlam-sözdizimi, Talat Akaslan
  • Sesletim işlemleri: İngilizce ve Türkçe edinen iki dilli bir çocuktan örnekler, Hatice Sofu
  • Reflections on apologies in Turkish as a stereotype of politeness, Yadigar Eğit
  • Is Kumandin a Turkic language?, Yuri Tambovtsev
  • İngiliz Dili eğitimi-Sınav bilgisi sözlükçesi, Necdet Osam

Tanıtma

 • Türkçe’nin Ezgisi. istanbul: Yıldız Teknik Üniversitesi Vakfı yayını. 253 sayfa, Kamile İmer

 

 

Ek bilgi

Ek bilgi

Yazar:

ISBN No:

9789755181718