Dilbilim Araştırmaları Dergisi 2005

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

  • Türkçe karşılıklı konuşma söyleminde ezgi birimlerinin yapısı, Özge Cengiz, Ayşe Cem Değer
  • Conceptual structures of the motion verb çek- ‘pull’ in Turkish and its counterparts in English, Aygül Uçar
  • Zorunluluk kipliliği belirtisi -mAlI’nın anlamsal içyapısı, Demet Corcu
  • Çoktan belirtecinin anlamsal özellikleri üzerine, Mine Güven

 

Ek bilgi

Ek bilgi

Yazar:

ISBN No:

9789756193069