Dilbilim Araştırmaları Dergisi 2007

15,00 

İÇİNDEKİLER

 • Gazete köşe yazılarında kaçınma kullanımı ve cinsiyet ilişkisi, G. Songül Ercan, Semiramis Yağcıoğlu
 • Açıklayıcı metinlerde bağlılık oluşturma yöntemi olarak göndergelerin gelişimsel izleği, G. Dilara Koçbaş, Didar Akar
 • Afazili ve sağlıklı Türk yetişkinlerden resim betimleme yöntemi ile alınan dil örneklerinin karşılaştırılması, İlknur Maviş, A. Müge Tunçer
 • Türkçe ayrık yapıların söylem-edimbilimsel işlevleri, Lütfiye Oktar, Özge Can-Bakırlı
 • Tamlayanı kişi adılıyla kurulan ad tamlamalarında tamlayanın ve iyelik ekinin taşıdığı anlamın sorgulanması, Doğan Koreli, Betül Sülüşoğlu, V. Doğan Günay
 • Alignment versus linearity constraints in a Turkish child’s speech, Nihan Ketrez
 • Manner adverbs in Turkish, Aslı Üntak
 • Turkish university students’ Beliefs about Language Learning, Naciye Kunt

Tanıtımlar

 • İmer, Kamile ve Gürkan Doğan (2006). Current Researchs in Turkish Linguistics. Gazimağusa: Doğu Akdeniz Üniversitesi Yayınları. 268 sayfa.Gürkan Doğan
 • Yağcıoğlu, Semiramis ve Ayşen Cem Değer (2006). Advances in Turkish Linguistics. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları. 721 sayfa.Ayşen Cem Değer
 • Ball, Martin F. (2005). Clinical Sociolinguistics. Blackwell Publishing. 335 pages.Jvanshir Shibliyev, Necdet Osam

 

 

Ek bilgi

Ek bilgi

Yazar:

Sayfa Sayısı:

124