Dilbilim Araştırmaları Dergisi 2010 – 2

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

 • 6'ya 5 mi, 10'a 1 mi?: Politik Söylem Çözümlemesi, Nazlı Baykal
 • Türkçede Edilgenliğin Belirtililik Açısından Bazı Görünümleri, Turgay Sebzecioğlu, Lütfiye Oktar
 • Negation in Turkish, Zeynep Erk Emeksiz
 • 6'ya 5 mi, 10'a 1 mi?: Politik Söylem Çözümlemesi, Nazlı Baykal
 • A Linguistic Analysis of Nazım Hikmet's Poetry as a Sign of Translatability of Poems [Nazım Hikmet Şiirlerinin Şiirlerin Çevrilebilirliğinin Göstergesi Olarak Dilbilimsel İncelenmesi], Bekir Savaş
 • Chomsky, Noam (2010) Doğa ve Dil Üzerine (Çev. Ayşe Banu Karadağ). İstanbul: Sözcükler Yayınevi. Turgay Sebzecioğlu

 

D&R'DAN SATIN AL IDEFIX'TEN SATIN AL

Ek bilgi

Yazar:

Sayfa Sayısı:

80

ISBN No:

9786054238460

Tamamlayıcı Kitaplar

 • Dilbilim Araştırmaları Dergisi 2009 – 1

  İÇİNDEKİLER
  • Çeviribilim ve Dilbilim Bağlamında Türkiye’de Sesli Betimlemenin Yeri ve Önemi, Nilgin Tanış Polat
  • Bireyler Arasında Çatışma İçerikli Konuşmaların Söylem Çözümlemesi, Firdevs Karahan
  • İmparator Çizelgesi vs. İmparatorlar Çizelgesi: On the (Non)-Use of Plural Non-Head Nouns in Turkish Nominal Compounding, Bilal Kırkıcı
 • Dilbilim Araştırmaları Dergisi 2010 – 1

  İÇİNDEKİLER

  • Sözdizim İşlemlemesinde Sağa Taşıma Etkisi, Özgür Aydın, Gülay Cedden
  • The Pronominal bu-şu and this-that: Rhetorical Structure Theory, Derya Çokal-Karadaş
  • Yalın Hayır ve İncelik(sizlik) Derecesi,  Çiler Hatipoğlu
  • A Sociolinguistic Perspective in Narrative Analysis: Educational Backgrounds of Families as Influential Factors in the Development of Personal Experience Child Narratives, Suhan Akıncı Oktay
  • Çeviribilim Edimbilim İlişkisi Üzerine. İzmir, 2009:İzmir Ekonomi Üniversitesi Yayınları, Derya Duman, Neslihan Kansu-Yetkiner
 • Dilbilim Araştırmaları Dergisi 2009 – 2

  İÇİNDEKİLER

  • İşlevsel Edimbilim Yöntemiyle Metin İçinde Gösterme Alanının İncelenmesi, Çiğdem Sağın-Şimşek, Jochen Rehbein, Ezel Babur
  • Contronymy and Equivalence: a Case Study on German ‘aufgeben’ (Upgive) Anlam Karşıtlığı ve Eşdeğerlik: Almanca’daki ‘aufgeben’ Sözcüğü Üzerine Bir Çalışma, Burcu İlkay Karaman
  • Kılıç Veysel (çev.). 2009. Bilgi Sorunları ve Dil: Managua Dersleri. İstanbul: BGST Yayınları, Lütfiye Oktar, Murat Özgen
  • Chomsky, N. 1988. Language and Problems of Knowledge: The Mangua Lectures. Cambridge, Massachusetts: MIT Press, Lütfiye Oktar, Murat Özgen