Dilbilim Araştırmaları Dergisi 2012 – 1

 İÇİNDEKİLER

  • Dolaylı Evet/Hayır sorularında –DIk ve –mA Ekleri, Emine Yarar
  • Semantic Operators and the Modal Meanings of the Suffix –Ar Anlamsal İşleçler ve –Ar Biçimbiriminin Kiplik Alt-anlamları, Demet Gül
  • Uluslararası Türk Öğrenici İngilizcesi Derleminde Tutum Belirteçleri, Cem Can
  • Apologies and Gender in Turkish and British English, Çiler Hatipoğlu
  • On the Morphological Status of İçin and its Cognates in Some Other Turkic Languages, Alan Libert

Ek bilgi

Yazar:

Sayfa Sayısı:

96

ISSN:

2789785957331

Tamamlayıcı Kitaplar

  • Dilbilim Araştırmaları Dergisi 2011 – 2

    İÇİNDEKİLER

    • Ölçümsel Sezdirim Üzerine Gözlemler, Ümit Deniz Turan
    • Zamansal İçerme İlişkilerini Belirginleştiren Ulaç Eklerinin Belirteç Tümceciklerinde ve Temel Tümcedeki Eylem Kılınışları ile Etkileşimleri, Filiz Çetintaş Yıldırım
    • Göksel, Aslı ve Celia Kerslake (2011) Turkish: An Essential Gramar. Routledge Essential Gramars. Oxon/New York: Routledge, Ceyda Arslan-Kechriotis
    • Yazılı Anlatımda Bağlaçların Kullanımı: Türkiye'deki Bir İngilizce Öğretenliği Programında Yapılan Çalışma, Dilek Altunay

     

    D&R'DAN SATIN AL IDEFIX'TEN SATIN AL
  • Dilbilim Araştırmaları Dergisi 2013 – 1

    Özel Sayı: Türk Sesbilimine Güncel Bir Bakış

    İÇİNDEKİLER

    • Giriş, Eser Erguvanlı Taylan
    • Patterns of Defective Labial Vowel Harmony in Turkic Languages, Harry van der Hulst, Beata Moskal
    • Markedness, Context, and Directionality in Turkish Harmony: A Corpus Study on Vowel Co-occurrence Patterns, Barış Kabak, Silke Weber
    • k-Ø And What Phonology Can Do, Markus A. Pöchtrager
    • Turkish Monosyllabism Revisited, Jorge Hankamer
    • Hidden Boundaries in Modern Turkish; Evidence from Vowel Raising in Uighur and Turkish, Ann Denwood
    • Limits of Prosody in Turkish, Güliz Güneş
    • Türkçede Ünsüz İkizleşmesi, İclâl Ergenç, İpek Pınar Bekâr
    • Trabzon Ağızlarındaki Soluksuz Ötümsüz Patlayıcı Ünsüzler, Bernt Brendemoen

     

    D&R'DAN SATIN AL IDEFIX'TEN SATIN AL
  • Dilbilim Araştırmaları Dergisi 2011 – 1

    İÇİNDEKİLER

    • DA'ya Veda, Kâmile İmer, Sumru Özsoy, Ahmet Kocaman

    YAYIN KURULU'NDAN

    • On the Order of Multiple Topics and Discourse-feature Inheritance, Ángel Jiménez Fernández
    • Movement of Bare Objects in Turkish, Martina Gračanin Yüksek, Selçuk İşsever
    • Serialization and the Verb in Turkish Coordinate Reduction, Cem Bozşahin
    • K. İmer, A. Kocaman ve A.S. Özsoy (2011) Dilbilim Sözlüğü İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, Mine Güven

     

    D&R'DAN SATIN AL IDEFIX'TEN SATIN AL