Dilbilim Araştırmaları Dergisi 2017 – 2

45,00 

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

 • Türkçe Sesli Betimlemede Gönderimsel Ögeler
  [Referential Elements in Turkish Audio Description Texts],
  Mine Güven
 • Compound Formation in Karachay-Balkar: Implications
  for the marker –sI [Karaçay-Balkar Bileşik Sözcük Oluşumu: -sI belirtici
  için sonuçlar],
  Aslı Gürer
 • Wh-Argument/Adjunct Asymmetry in Sentence
  Processing [Tümce İşlemlemede Ne-Üyesi/Eklentisi Asimetrisi],
  Taylan Akal
 • Wh-Island Constraint in Turkish [Türkçede Ne-Adası Kısıtlaması], Sinan Çakır

 

 

Ek bilgi

Ek bilgi

Yazar:

Sayfa Sayısı:

102

ISSN:

977-1300-8552

Boyutlar:

23 cm x 16 cm