Doğu Asya’nın Politik Ekonomisi

Hazırlayan: K. Ali Akkemik, Sadık Ünay

Japonya, Çin ve Güney Kore’de Kalkınma, Siyaset ve Jeostrateji

Dünya ekonomisinin ağırlık merkezi son yıllarda Çin’ın hızlı büyümesi neticesinde Doğu Asya’ya doğru kaymaktadır. Oysa Çin’den çok önce Japonya, ardından Kore, Tayvan, Singapur ve Hong Kong gibi yeni sanayileşen ülkeler ve son olarak da Güneydoğu Asya ülkeleri hızlı kalkınma deneyimi geçirmişlerdi. Bunların ilki olan Japonya’nın 1990’ların başlarında, diğerlerinin ise 1990’ların sonlarında yaşadıkları büyük krizlerin ardından ekonomilerindeki hızlı büyüme durmuş ve ılımlı büyüme oranlarına dönüşmüştür. Buna karşın Çin, son dönemde yavaşlayan büyüme hızına rağmen bölgenin önemli bir ekonomik ve siyasi aktörü olarak konumunu güçlendirmiştir.

Dünyada önemli bir yere sahip olan Doğu Asya ülkelerinin politik ekonomileri, bölgedeki ülkelerin arasındaki ekonomik ve politik dengeler ve Türkiye’nin bu ülkelerle ilişkileriyle ilgili konularda ekonomi, işletme, tarih ve uluslararası ilişkiler uzmanlarının katkıda bulunduğu bu kitap Türkiye’de az sayıda bulunan Doğu Asya hakkındaki özgün çalışmalardan biridir. Doğu Asya’yla ilgilenen araştırmacılar, akademisyenler ve öğrenciler için bu kitap önemli bir kaynak niteliğindedir.

 

D&R'DAN SATIN AL IDEFIX'TEN SATIN AL

Ek bilgi

Hazırlayan:

,

Cilt/Kâğıt:

Karton kapak, Amerikan cilt, iplik dikiş, 1. Hamur

Sayfa Sayısı:

384

ISBN No:

978-605-4787-40-1

Yayın Tarihi:

Mart 2015

Boyutlar:

23 cm x 16 cm

Doç. Dr. K. Ali Akkemik Kadir Has Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde öğretim üyesidir. 1999 yılında ODTÜ’den iktisat alanında lisans derecesini, 2006 yılında Japonya’da Nagoya Üniversitesi’nden uluslararası kalkınma alanında doktora derecesini almıştır. 2007-2011 yılları arasında Başkent Üniversitesi İktisat Bölümü’nde, 2011 yılından itibaren de Kadir Has Üniversitesi’nde çalışmaktadır. Aynı zamanda, Boğaziçi Üniversitesi Asya Çalışmaları Merkezi’nde misafir öğretim üyesidir. Çalışma alanları arasında Japonya başta olmak üzere Doğu Asya ekonomileri, hesaplanabilir genel denge modelleri, uluslararası iktisat, kalkınma ekonomisi ve kültür ekonomisi yer almaktadır.

Doç. Dr. Sadık Ünay 1997 yılında Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisansını 1999’da İngiltere’de Manchester Üniversitesi’nde uluslararası ekonomi politik alanında; doktorasını ise 2005’te tamamladı. 2011’de Doçent unvanı alan Ünay, Manchester, Birmingham, Huddersfield, Yıldız Teknik, Maltepe ve İstanbul Şehir üniversiteleri ile Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi’nde öğretim üyesi olarak dersler verdi. Başbakanlık Türk İşbirliği Koordinasyon Ajansı’nda danışman olarak görev yapan Ünay, halen SETA Vakfı-İstanbul Ekonomik Araştırmalar Direktörü ve İstanbul Şehir Üniversitesi öğretim üyesidir. Sadık Ünay’ın akademik çalışmaları ağırlıklı olarak küresel yönetişim, yükselen güçler, uluslararası ekonomik kuruluşlar ve Doğu Asya ekonomi politiği üzerinde yoğunlaşmaktadır.

Tamamlayıcı Kitaplar

 • Türkiye’de Çin’i Düşünmek

  Hazırlayan: Selçuk Esenbel, İsenbike Togan, Altay Atlı

  Ekonomik, Siyasi ve Kültürel İlişkilere Yeni Yaklaşımlar

  Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki resmi ilişkiler 1971 yılında tesis edilmiş olsa da Türkler ile Çinliler arasındaki ilişkiler yüzyıllar, hatta binyıllar öncesine dayanıyor. Ne var ki kısa bir süre öncesine kadar, Türkiye ile Çin birbirlerine hem fiziksel hem de düşünsel olarak bir hayli uzakta dururken, son dönemlerde bir yakınlaşma olduğunu ve ilişkilerin her alanda hızla geliştiğini görüyoruz. Ancak bizler Çin’i ne kadar tanıyoruz?

  Çin ile ilgili olarak ülkemizin ihtiyaçlarına yönelik bilgi üretme konusunda henüz istenilen aşamaya gelemediğimiz bir gerçek. Üniversitelerimizde Çin üzerine uzmanlaşan öğretim üyesi ve araştırmacıların sayısı parmakla sayılabilecek kadar az. Farklı disiplinlerden akademisyenleri bir araya getirerek, Türkiye ile Çin arasındaki ilişkileri farklı açılardan ele alan bu kitap, Çin’e odaklanan genç akademisyenler ile duayen hocaları buluşturan bir çalıştayın ürünü olarak ortaya çıktı.
   

  D&R'DAN SATIN AL IDEFIX'TEN SATIN AL
 • Japonlar ve Davranış Biçimleri

  Yazar: Takie Sugiyama Lebra
  Çevirmen: Oğuz Baykara

   

  Hawaii Üniversitesi’nde yıllardır Japon kültür ve davranışına ilişkin dersler veren Prof. Takie Sugiyama Lebra, bu kitabında Japonlar hakkındaki merakımızı giderirken verdiği yeni bilgilerle okuru başka şaşkınlıklara sürüklüyor. Lebra, kitabını oluştururken hem bilimsel hem de bilimsel olmayan yazılı kaynaklara başvuruyor. Japon yazarlara olduğu kadar Japonya dışından yazarların metinlerini de dikkate alıyor. Ayrıca çalışmasında gerek “sadece vatandaş” olarak gerekse eleştirel bir gözlemci olarak kendi kişisel deneyimlerinden de faydalanıyor.

   

  D&R'DAN SATIN AL IDEFIX'TEN SATIN AL