Olağanüstü Masaldan Çağdaş Anlatıya: Muhayyelât-ı Aziz Efendi

Yazar: Zeynep Uysal

 

1796 tarihli Muhayyelât-ı Aziz Efendi, ilk bakışta eski hikaye geleneğini izleyen cinli perili sıradan bir masal kitabı görünümündedir. Ancak yazar Binbir Gece, Binbir Gündüz gibi kitaplardan parçalar alıp yeni hikayeler yaratmış, bağlantılar kurmuş, hikayeleri birbirinin içine sokmuş, iskelet olarak kullandığı masalları tasavvufi öğelerle yeniden yapılandırmış ve yaşadığı döneme ve topluma ait yerel motiflerden, gerçek mekanlardan yararlanarak Modern Türk edebiyatının habercisi olacak bir anlatı yaratmıştır.

Bu inceleme, çeşitli kuramsal anahtarların yardımıyla, Doğulu ve Batılı geleneksel türlerle günümüz fantastik üstkurmacası arasında gidip gelen bu eserin nasıl geleneksel anlatı biçimlerinden ayrılıp çağdaş anlatılara yaklaştığını göstermeyi hedefliyor. Diğer yandan bir geçiş dönemi eseri olarak Muhayyelât’ın modern Türk edebiyatının gelenekle bağını kurmaktaki rolüne dikkat çekiyor.

 

D&R'DAN SATIN AL IDEFIX'TEN SATIN AL
Kategori:

Ek bilgi

Yazar:

Cilt/Kâğıt:

2. Hamur

Sayfa Sayısı:

177

ISBN No:

9789756193150

Yayın Tarihi:

Kasım 2006

Boyutlar:

20 cm x 14 cm

Tamamlayıcı Kitaplar

 • Merhaba Ey Muharrir, Ahmet Mithat Üzerine Eleştirel Yazılar

  Hazırlayan: Nüket Esen, Erol Köroğlu

   

  Bu kitabın başlangıç fikri, Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nün 5-7 Mayıs 2004'te düzenlediği bir sempozyumda ortaya çıktı. Sempozyum bildirilerinden yola çıkılarak oluşturulan makalelerin, “anlatı”, “toplumsal cinsiyet”, “mekan” ve “edebiyat tarihi” konularına göre gruplanmasıyla bu kitap oluştu. Bu kitap, öncelikle Ahmet Mithat, ancak aynı zamanda tüm bir Tanzimat dönemi edebiyatı ve modern edebiyatın kuruluşu konularında yeni ve verimli bir ilgiye yol açmayı hedefliyor. Kitabın hedef kitlesi önce Türk edebiyatı alanında çalışan araştırmacı ve öğrenciler, sonra beşeri bilimlerin diğer alanlarından okurlar olmakla birlikte, okuma eylemini ciddiye alan her alandan okuru da kapsamaktı. Bunu da yapmamak herhalde modern Türk okurlarının ilk öğretmeni olan Ahmet Mithat Efendi'ye ihanet etmek olurdu. Onu okumaya ve anlamaya yönelik bu kitap, onun pek çok eserini başlatırken kullandığı “Merhaba Ey Okur!” hitabına öykünerek, ona ses vermeyi amaçlıyor; “Merhaba Ey Muharrir!”

   

  D&R'DAN SATIN AL IDEFIX'TEN SATIN AL
 • İhsan Raif Hanım

  Yazar: Cemal Öztürk

  Yaşamı, Sanatçı Kişiliği, Yayımlanmış ve Yayımlanmamış Bütün Şiirleri

  İhsan Raif Hanım’ın yaşamı, sanatçı kişiliği, yayımlanmış ve yayımlanmamış bütün şiirleri.

   

  SÖYLETME

  Söyletme beni derdim büyüktür
  Ümidim, gönlüm çoktan sönüktür
  Hayatım bana bir koca yüktür.
  Gönül bağında baykuşlar öter.

  Aşk rüya imiş gördüm, uyandım;
  Muhabbet baki kalacak sandım;
  Beyhüde yere ateşe yandım;
  Bu acı bana ölümden beter.

   

  D&R’DAN SATIN AL IDEFIX’TEN SATIN AL