Osman Cemal Kaygılı’nın Hikâyeciliği

Yazar: Mustafa Apaydın

 

Türk edebiyatında Ahmet Mithat, Hüseyin Rahmi çizgisini devam ettirdiği bilinen Osman Cemal Kaygılı (1890-1945) İkinci Meşrutiyet sonrası Türk edebiyatının ve mizahının renkli simalarından biridir. Osman Cemal, yoksulluk içindeki hayatını kalemiyle kazanmak zorunda kalmış, yaşadığı dönemin neredeyse bütün süreli yayınlarında çalışmış; ölümünden sonra unutulmuş, değeri yeterince bilinmemiş yazarlarımızdandır.

Osman Cemal'in incitmeyen, ama bütünüyle mesajdan uzak da olmayan kendine özgü bir mizahla yoğrulmuş; İstanbul'un kıyıda köşede kalmış insan tiplerini, ilginç ayrıntılarıyla anlattığı çok sayıda hikâyesi bulunmaktadır. Eski İstanbul'un Beyoğlu'na bulaşmamış, yoksul erkeklerinin eğlence dünyasını Osman Cemal kadar ısrarla ele alan pek az yazarımız vardır.

Bu kitapta Osman Cemal Kaygılı'nın hikâyeciliği bütün yönleriyle incelenmiş ve sanatçının Türk hikâye edebiyatındaki yeri ortaya konulmuştur.

 

D&R'DAN SATIN AL IDEFIX'TEN SATIN AL
Kategori:

Ek bilgi

Yazar:

Sayfa Sayısı:

280

ISBN No:

9789756193099

Yayın Tarihi:

2011

Tamamlayıcı Kitaplar

 • Merhaba Ey Muharrir, Ahmet Mithat Üzerine Eleştirel Yazılar

  Hazırlayan: Nüket Esen, Erol Köroğlu

   

  Bu kitabın başlangıç fikri, Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nün 5-7 Mayıs 2004'te düzenlediği bir sempozyumda ortaya çıktı. Sempozyum bildirilerinden yola çıkılarak oluşturulan makalelerin, “anlatı”, “toplumsal cinsiyet”, “mekan” ve “edebiyat tarihi” konularına göre gruplanmasıyla bu kitap oluştu. Bu kitap, öncelikle Ahmet Mithat, ancak aynı zamanda tüm bir Tanzimat dönemi edebiyatı ve modern edebiyatın kuruluşu konularında yeni ve verimli bir ilgiye yol açmayı hedefliyor. Kitabın hedef kitlesi önce Türk edebiyatı alanında çalışan araştırmacı ve öğrenciler, sonra beşeri bilimlerin diğer alanlarından okurlar olmakla birlikte, okuma eylemini ciddiye alan her alandan okuru da kapsamaktı. Bunu da yapmamak herhalde modern Türk okurlarının ilk öğretmeni olan Ahmet Mithat Efendi'ye ihanet etmek olurdu. Onu okumaya ve anlamaya yönelik bu kitap, onun pek çok eserini başlatırken kullandığı “Merhaba Ey Okur!” hitabına öykünerek, ona ses vermeyi amaçlıyor; “Merhaba Ey Muharrir!”

   

  D&R'DAN SATIN AL IDEFIX'TEN SATIN AL
 • Tales from The Taurus

  Yazar: Osman Şahin

  Boğaziçi University Department of Translation and Interpreting Studies

  An anthology of thirteen stories by the Turkish author Osman Şahin, the “last of the Yörüks”, as he styles himself – a direct descendent of the nomadic tribes that plied the region of the Taurus Mountains in what is today southern and southeastern Turkey.

  The collection offers the reader varied and vivid insights into the traditions and folklore of the region, brought to life through the stirring narrative and poetic descriptions of Şahin.

   

  D&R'DAN SATIN AL IDEFIX'TEN SATIN AL