Postkolonyal Aura

Yazar: Arif Dirlik
Çevirmen: Galip Doğduaslan

Küresel Kapitalizm Çağında Üçüncü Dünya Eleştirisi

Bu kitapta yer alan makaleler, Çin'deki kültürel kendini temsil meselelerinden, çağımızda gerçekleşen değişimlere yanıt olarak, küresel ilişkilerin yeniden kavramlaştırılması gibi daha genel problemlere kadar geniş bir alana yayılmıştır. Yeni küresel kapitalizm çağı, küresel ilişkilerin yeni bir haritasının çıkarılmasını gerektirmektedir; gel gelelim, bu haritanın çıkarılması için öncelikle, günümüzdeki ekonomik, siyasi ve kültürel iktidar yapılarını kavramaya ve eski radikal toplum öngörülerini akılda tutmaya ihtiyaç vardır. Arif Dirlik, günümüzde Avrupamerkezcilik, etnik çeşitlilik ve çokkültürcülük üzerinde yoğun bir şekilde çalışılırken bu iki koşulun es geçildiğini, bunun da küresel ilişkilere egemen olan ve ifadesini kanlı etnik çatışmalarda bulan iktidar meseleleriyle ilgili dikkatleri dağıttığını ileri sürmektedir.

 

D&R'DAN SATIN AL IDEFIX'TEN SATIN AL
Kategori:
Yayın Dizisi:

Ek bilgi

Yazar:

Çevirmen:

Orijinal Adı:

The Postcolonial Aura Third World Criticism in the Age of Global Capitalism

Cilt/Kâğıt:

1. Hamur

Sayfa Sayısı:

411

ISBN No:

978-975-6193-19-0

Yayın Tarihi:

2010

Boyutlar:

21 cm x 13,5 cm

Arif Dirlik, 1940'ta Mersin'de doğdu. Oregon Üniversitesi'nde tarih profesörü. Mühendislik üzerine lisans öğrenimi gördükten sonra, bilim konusunda eğitim görmek üzere Rochester Üniversitesi'ne yazıldı. Kente geldikten kısa bir süre sonra bilim konusundan tümüyle çekilerek, tarih üzerine yoğunlaşmaya başladı ve Çin tarihi üzerinde çalışmaya başladı. Çok sayıda kitabı olan yazarın eserlerinden bazıları şunlardır: The Origins of Chinese Communism, (New York: Oxford University Press, 1989); Revolution and History: Origins of Marxist Historiography in China, 1919-1937. (Berkeley: University of California Press, 1990); Anarchism in the Chinese Revolution,(Berkeley: University of California Press, 1991); Schools into Fields and Factories: Anarchists, the Guomindang, and the National Labor University in Shanghai, 1927-1932 (Ming Chan ile birlikte), (Durham: Duke University Press, 1991); After the Revolution: Waking to Global Capitalism, (Hanover, NH: Wesleyan University Press, 1994); Global Modernity: Modernity in the Age of Global Capitalism, (Boulder, CO: Paradigm Press, 2006).

Tamamlayıcı Kitaplar

 • Avrupa Mantığı

  Yazar: Haluk Özdemir

  Avrupa Bütünleşmesinin Teori ve Dinamikleri

  Avrupa mantığı, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Avrupa bütünleşmesini doğuran ve geliştiren düşünce biçimidir. Bu zihniyet, savaş sonrası dönemin özgün koşullarında ortaya çıkmış ve günümüz Avrupası’na şekil vermiştir. Şüphesiz Avrupa’da bu mantığı paylaşmayan ve karşı olanlar da vardır. Dolayısıyla bu düşüncenin tüm Avrupalıları ve tüm dönemleri kapsadığı söylenemez. Hatta Avrupa mantığı, yine Avrupa ürünü olan ırkçı, faşist ve sömürgeci fikirlerden bir kopuştur ve onları unutma yöntemidir. Unutmak ve yeni bir şeyler inşa edebilmek için yeni hedefler koyma ve yeni meşgaleler bulma arayışıdır.

   

  Bu mantık anlaşılmaksızın, tarih boyunca birbirine karşı acımasızca savaşmış olan Almanya ve Fransa’nın aynı çatı altında bir araya gelmeleri bize anlamsız gelebilir. Radikal değişimlere işaret eden önemli gelişmeler, anlamsız çelişkiler gibi görünebilir. Yine daha 20 yıl önce bağımsızlık ve egemenlik uğruna kan döken, soykırım ve katliamlar yapan eski Yugoslav cumhuriyetlerinin, uğruna bu kadar günaha girdikleri egemenlik ve bağımsızlıklarını nasıl ve neden AB’ye devretmeye çalıştıklarını da anlayamayız. Bu kitap, Avrupa bütünleşmesinin dinamiklerini ve onu doğuran mantığı gün ışığına çıkarmaktadır.

  KİTABA GÖZ ATIN

   

  BABIL’DEN SATIN AL
 • Avrupa’yı Taşralaştırmak

  Yazar: Dipesh Chakrabarty
  Çevirmen: İlker Cörüt

  Postkolonyal Düşünce ve Tarihsel Farklılık

  Dipesh Chakrabarty, siyasal modernlik, yani yönetim, bürokrasi ve kapitalist girişim olgusu hakkında düşünmenin, dünyanın hiçbir yerinde, Avrupa kökenli kategorilere ve kavramlara başvurmadan mümkün olamadığına dikkat çekmektedir. Chakrabarty; vatandaşlık, devlet, sivil toplum, kamusal alan, insan hakları, kanun önünde eşitlik, birey, kamusal ve özel ayrımı, özne fikri, demokrasi, halk egemenliği, sosyal adalet, bilimsel rasyonalite gibi kavramların Avrupa tarihinin ve düşüncesinin yükünü taşıdığını vurgulamaktadır. Ona göre, sosyal bilimlerin yapısını şekillendiren Batılı filozof ve düşünürlerin kuşaklar boyunca ürettikleri bütün insanlığı kapsayan teorileri, insanlığın önemli bir bölümünü –yani Batı-dışı kültürlerde yaşayanları– kısmen ve hatta bazen tamamıyla dikkate almamıştır. Bu durumun farkında olan Avrupalı filozoflar her zaman bu tavrı teorik olarak meşrulaştırmanın yollarını aramıştır. Üçüncü Dünya sosyal biliminin gündelik paradoksu, bünyevi olarak “biz”den habersiz bu teorileri kendi toplumlarını anlamak için çok kullanışlı bulmasıdır. Chakrabarty Modern Avrupalı âlimlerin ampirik olarak cahili oldukları bu toplumlar hakkında kehaneti andırır öngörülerde bulunma hakkını nereden aldığını sorgulamakta, Avrupa merkezli bakışı iade etmek üzere Avrupayı taşralaştırmaya vaya merkezsizleştirmeye çalışmaktadır.

   

  KİTABA GÖZ ATIN

   

  D&R'DAN SATIN AL IDEFIX'TEN SATIN AL