Rakstan Oyuna

Yazar: Arzu Öztürkmen

Türkiye'de Dansın Modern Halleri

Osmanlı döneminden bugüne kadar dansla kurduğumuz ilişki, dansa yüklediğimiz anlamlar ve dans etrafında kurduğumuz söylemlerde tarihsel olarak önemli kırılma noktaları oldu. Cumhuriyet dönemi boyunca oynamak kırsal alanın veya kentleşmemiş bir nüfusun geleneksel eğlenme biçiminin hareket alanını temsil ederken, dans olarak nitelendirilen faaliyetlerden genellikle Cumhuriyetin modernleşme sürecinde icra edilen şehirli, Batılı kültürel formlar anlaşıldı. Rakstan Oyuna, bu bağlamda Arzu Öztürkmen'in son otuz yıldır sürdürdüğü dans araştırmaları çerçevesinde kaleme aldığı yazıların derlemesinden oluşuyor. Bu yazılar hem Osmanlı hem de Cumhuriyet dönemindeki dans icralarını tarihsel bağlamları içinde ele alıyor. Kitap, bir yandan 16.-18. yüzyıl arası Osmanlı şenlikleri ve 19. yüzyılda Jön Türk döneminin bedenselliğe ve modernleşmeye olan merakı, ve Cumhuriyet dönemi içinde halk oyunlarına olan ilgi çerçevesinde gelişen yeni hareket sistemlerine odaklanıyor. Osmanlı şenlik minyatürleri her türlü gösterinin yer aldığı festival ortamlarının neredeyse etnografik bir tasvirini verirken, halk oyunlarının kendi küçük yerelliklerinden Ankara Halkevi bayramlarına taşınırken sahne düzenine, ve adına 'folklor oynamak' denen yeni bir hareket sistemine doğru geçiş yapıyorlardı. Rakstan Oyuna, bu bağlamda, biraz da dansın Türkiye'deki eğlence kültürüyle olan yakın alakasını da ortaya koymaya çalışmaktadır.

 

D&R'DAN SATIN AL IDEFIX'TEN SATIN AL
Kategori:
Yayın Dizisi:

Ek bilgi

Yazar:

Cilt/Kâğıt:

Karton kapak, Amerikan cilt, iplik dikiş, 1. Hamur, Renkli

Sayfa Sayısı:

218

ISBN No:

978-605-4787-71-5

Yayın Tarihi:

Haziran 2016

Boyutlar:

21 cm x 13,5 cm

Arzu Öztürkmen 1965 yılında Beyrut'ta doğdu. Notre Dame de Sion Fransız Kız Lisesi'ndeki eğitiminden sonra, yüksek öğrenimini 1988 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nde tamamladı. 1991 yılında, Indiana University'den Türkiye'de halk oyunları hareketi konulu teziyle master, 1993 yılında da University of Pennsylvania'dan "Türkiye'de Folklor ve Milliyetçilik" başlıklı teziyle doktora derecesini aldı. 1994 yılından bu yana Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü'nde öğretim üyesi olarak Gösteri Sanatları Tarihi, Sözlü Tarih ve Tarihte Araştırma Yöntemleri derslerini vermektedir. Kültür tarihi, gösteri sanatları tarihi, sözlü tarih, kadın çalışmaları ile Karadeniz ve Doğu Akdeniz çalışmaları akademik ilgi alanlarından bazılarıdır.

Tamamlayıcı Kitaplar

 • Dans Müzik Kültür Folklora Doğru Sayı: 66

  İÇİNDEKİLER

  EHLİ AHLAK DOSYASI

  • Sunuş, Fahriye Dinçer
  • Ehli Hak Mezhebi, Vladimir Minorsky
  • Batını Gerçek Zahiri Tarih: Kürdistan’daki Ehli Hakların İki Alemi, Ziba MirHosseini
  • Mistik Aktarım Aracı Olarak Ehli Hak Kutsal Müziği, Jean During

  ÇOKKÜLTÜRCÜLÜK DOSYASI

  • Sunuş, Veysel Fırat Bozçalı
  • Tanınmanın Mantığı mı?, Neera Chandhoke
  • Çokkültürcülük Kadınlar Açısından Kötü müdür?, Susan Moller Okin
  • Kültürek Haklar mı, İnsan Hakları mı?: Kadın Genital Mutilasyonu Örneği, Henriette Dahan Kalev
  • Çokkültürcülük Nedir?, Bhikhu Parekh
  • Kültürü Devrimcileştirmek, Michaek Albert, Justin Podur ile Söyleşiyor
  • Hakkari Geleneksel Müziği, Aytekin G. Ataş, Selda Öztürk, Vedat Yıldırım

  ALAN ARAŞTIRMALARI DOSYASI: EGE

  • Sunuş
  • Rebetika ya da Rembetika, Yvonne Hunt
  • İmroz (Gökçeada) Derleme Gezisi Notları, Deniz Demirtaş, Ozan Say

  ALAN ARAŞTIRMALARI DOSYASI: FLAMENKO

  • Sunuş
  • Flamenkonun Tarihi, Marion Papenbrok
  • Flamenko Gitar: Flamenko Gitar Teknikleri ve Formlar, Ehrenhard Skiera
  • Beden ve Ses: Flamenkoda Toplumsal Cinsiyetin İnşası, Joaquina Labajo
  • Doğan Canku İle Söyleşi
  • Romanlar Sahnede: Müzikte GelenekKişisellik İlişkisi ve İki Olasılık, Özgür Akgül
  • BGST Dansçıları Fiziksel Aksiyon Eğitim Çalışmaları ve Newroz Atölye Çalışması Değerlendirmesi, Bedirhan Dehmen, Cem Tanır

  GÖSTERİ YAZILARI DOSYASI

  • Yedi Diyar Deneyimi, Ahmet Şenkardeşler, Gülben Yılmaz
  • BÜFK Gitar Dinletileri, Dinçer Demirci

  GÖSTERİ FOTOĞRAFLARI

   

  D&R'DAN SATIN AL IDEFIX'TEN SATIN AL
 • Feminizm ve Tiyatro

  Yazar: Sue-Ellen Case
  Çevirmen: Ayşan Sönmez

   

  Sue-Ellen Case’in bu çalışması feminizm ve tiyatro arasındaki ilişkiye dair önemli bir giriş niteliği taşıması ve genel bir bakış geliştirmesi açısından günümüzde kendi alanının bir klasiği olarak görülmektedir. Yazar, kadın oyun yazarlarının ve oyuncuların tarihsel olarak dışlandığı veya görmezden gelindiği tiyatro geleneğini sorguluyor ve tiyatro alanında alternatif bir kadın tarihi yazmaya girişiyor. Tiyatro tarihindeki ilk kadın oyuncuları ve oyun yazarlarını tanıttıktan sonra, kadınların tiyatro geleneklerinin tarihsel olarak ne tür değişimler gösterdiğini ve birbirinden nasıl beslendiğini örnekleriyle ele alıyor.

   

  D&R'DAN SATIN AL IDEFIX'TEN SATIN AL
 • Yirminci Yüzyılda Dans Sanatı

  Hazırlayan: Şebnem Selışık Aksan, Gurur Ertem
  Çevirmen: İdil Kemer

  Kuram ve Pratik

  Yirminci Yüzyılda Dans Sanatı, Türkiye’de, özellikle son yıllarda dans ve performans sanatı alanlarındaki çalışmaların hızlanması ve çeşitlenmesiyle daha da fazla hissedilir hale gelen bu tür konularla ilgili entelektüel altyapı eksikliğini gidermeyi amaçlamaktadır.

  Kitap, Türkiye’de Batılı anlamda dans eğitiminin başlangıcı, bu eğitimin dönüşümü, gelişimi, çeşitlenmesi ve bu süreçler içerisinde karşılaşılan sorunlar, tıkanıklıklar ve bunların giderilmesi için başvurulan türlü çözüm arayışlarını ele alan tarihsel bir başlangıç bölümünün ardından günümüzde çağdaş dans sanatı alanında tanık oduğumuz çok çeşitli yaratıcı eylem ve söylemleri anlayabilmek için bu pratikleri mümkün kılan tarihsel arka plana, yaratıcılarının kendi ifadeleri üzerinden bir bakış sunuyor. Kitapta, “modern dans”ın baleden ve sosyal danslar gibi eğlencelik dans formlarından kendini ayırarak meşru ve bağımsız bir sanat dalı olarak kurgulanması sürecinde öncülük etmiş dansçı ve koreografların kaleme aldıkları metinlerde, harekete, sanata, dansa, doğal ve yapay olana dair kimi zaman birbirini tamamlayan, kimi zaman da çatışan tanımlamalarını bulacaksınız.

  Son bölümde ise geçtiğimiz on beş boyunca meşru bir akademik disiplin olma savaşı vererek kendi yayınlarıyla üniversite kürsülerini oluşturan “dans çalışmaları” alanında ele alınan yaygın temalardan örnekler, üç ana izlek çerçevesinde ele alınmakta. “Bedenin İnşası” olarak adlandırılan ilk izlek, bedenin verili bir gerçeklik olmadığını, çeşitli politik, ideolojik söylemler ve teknikler tarafından oluşturulan bir süreç olduğunu vurgulayan makalelerden oluşuyor.

   

  D&R’DAN SATIN AL IDEFIX’TEN SATIN AL

   

  KİTABA GÖZ ATIN