Yayınlarımız

 • Antropoloji

  Antropoloji (4)

 • Biyografi & Armağan

  Biyografi & Armağan (7)

 • Dilbilim ve Dil Araştırmaları

  Dilbilim ve Dil Araştırmaları (40)

 • Edebiyat

  Edebiyat (15)

 • Felsefe

  Felsefe (32)

 • Güncel Bilim

  Güncel Bilim (43)

 • Matematik

  Matematik (5)

 • Performans Sanatları

  Performans Sanatları (39)

 • Sosyoloji & Siyaset

  Sosyoloji & Siyaset (27)

 • Tarih

  Tarih (37)

 • Uzakdoğu Çalışmaları

  Uzakdoğu Çalışmaları (10)

 • Eski Vakıflar

  Günümüze Ulaşan Uygulamaları Sorunları ve Çözümleri Semineri 7 – 8 Aralık 1999

  “Eski Vakıfların Günümüze Ulaşan Uygulamaları, Sorunları ve Çözümleri” Semineri 1999 yılı XVII. Vakıflar Haftası nedeniyle Boğaziçi Üniversitesi Vakfı ile Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği tarafından ortaklaşa düzenlenmiştir.

  Seminerde,

  • Av. Diran Bakar'ın sunduğu “Cemaat Vakıfları”
  • Prof. Dr. Necla Giritoğlu'nun sunduğu “Sahih ve Gayri Sahih Vakıflar ile Sultan Vakıfları ve Taviz Bedeli Uygulamaları”
  • Av. Suat Ballar'ın sunduğu “Mülhak ve Mazbut Vakıflarda, Vakfiyedeki Koşullarına Göre Vakıf Evladı ve Galleye Hak Kazanan Vakıf Evladının Tespiti”
  • Dr. Nazif Öztürk'ün sunduğu “Ahkam- ı Evkaf Düzenlemelerinin Hukuksal Niteliği ve Günümüzdeki Anlaşmazlıklara Uygulanması”
  • Av. Şemsettin Güneş'in sunduğu “Vakfiyeleri Bulunmayan Vakıflar Hakkında 2762 Sayılı Vakıflar Kanunu'nun 44. ve Muvakkat Maddesinin A Fıkrası Hükmü Gereğince Yapılan Uygulamalar”

  konuları ele alınmıştır.

  Ayrıntılı ve kapsamlı biçimde sunulan bildiriler katılımcıların görüş, eleştiri ve yanıtlarıyla derinliğine irdelenmiş, gerek uygulamada ve gerekse yargıdaki sorunlara ışık tutulmuştur. Özellikle Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul Vakıflar Genel Müdürlüğü yönetici ve avukatlarının görüşleri akademisyenler ve uygulamacıların düşünceleri doğrultusunda uzlaşmayı öngören değerlendirmeler yapılmıştır.

   

  D&R'DAN SATIN AL IDEFIX'TEN SATIN AL
 • The Bosphorus Papers

  Yazar: Gerjan VanSchaaik

  Studies In Turkish Grammar 1996-1999

  Tables of Contents
  -Introduction
  -Similarity in Turkish
  -Functional Grammar and Turkish
  -İşlevsel Dilbilgisi Nedir?
  -Argument Reduction In Turkish
  -Türkçe'de Öznelik Eksiltme
  -The Order of Normalizations
  -Higher Order Compounds in Turkish
  -Tense / Aspects in Periphrastic Constructions
  -References
  -Index of Authors

  The Bosphorus Papers. Studies in Turkish Grammar 1996-1999 com-prises a series of articles prepared by Gerjan van Schaaik after he came to Istanbul in 1996 to teach at Boğaziçi University. Having worked pre-viously at the Department of Computational Linguistics at the University of Amsterdam, Van Schaaik found on the shores of the Bosphorus an excellent and most inspiring place to work on the structure of Turkish, a field which has always held a great fascination for him. This work follows an earlier publication, Studies in Turkish Grammar. He is currently work-ing on The Noun in Turkish. Its Argument Structure and the Compound-ing Straitjacket. Other research projects Van Schaaik has been involved in at Boğaziçi University are the construction of A Computerised Corpus of Turkish Texts and A Frequency Count of Turkish Words.

   

  D&R'DAN SATIN AL IDEFIX'TEN SATIN AL
 • Felsefe Tartışmaları 28

  İÇİNDEKİLER

  • Plotinos’ta Çıkarımsal Olmayan Düşünmenin Doğası Üzerine Bir İnceleme, Nur Erkızan
  • Wittgenstein’ın Frazer Eleştirisi, Aydan Turanlı
  • Yanlışlamacı Bilim Felsefesi: Genel Bir Değerlendirme, Gürol Irzık
  • İnsan Haklarının Kaynakları Üzerine, Vehbi Hacıkadiroğlu
  • Wittgenstein Ve Anlamın ‘Ortalıkta’ Olması, Murat Baç
  • Olasılık Felsefelerine Bir Bakış, Berna Kılınç
  • Arda Denkel’in Töz Anlayışı: Bir Eleştiriye Yanıt, David Grünberg
  • Küreselleşme, Vehbi Hacıkadiroğlu
  • Küreselleşme Ve Özgürlük, Oktay Uygun
  • Globalleşme Söylemleri, Özgürlük Sorunsalı ve Türkiye, E. Fuat Keyman
  • Küreselleşme Özgürlük Getiriyor mu?, İlhan İnan

   

  D&R'DAN SATIN AL IDEFIX'TEN SATIN AL
 • Dilbilim Araştırmaları Dergisi 2001

  İÇİNDEKİLER / CONTENTS

  • Genel Bölüm
   • Metin Türü ve Yazma Edimi İlişkisi: Bilimsel Metin Yazma Edimi, Emel Huber, Leylâ Subaşı Uzun
   • Bir, bu, bazı, kimi, hangi, kaç, ne? Sıfat mı!!!, Talat Akaslan
   • Karşılıklı Konuşma Söyleminde Ortaçlar, Ayşen Cem-Değer
   • Türkçe'deki /a/'nın sesbilimsel özellikleri, Handan Kopkallı-Yavuz
   • Some basic remarks on South Siberian Turkic and its position within Nort East Turkic and the Turkic language family, Claus Schönig

  Tanıtmalar

  • Doğan, Aksan (2000). En Eski Türkçenin İzlerinde. İstanbul: Simurg 46, dil ve Edebiyat 7, I. Baskı, Emine Yılmaz
  • Demircan, Ömer (2000). İletişim ve Dil Devrimi. İstanbul: Yaylım Yayıncılık. IX+325 sayfa, Kamile İmer
  • Duman, Seyyare (1999). Schweigen-Zum Kommunikativen Handeln türkischer Frauen in Familie und Gruppe. Münster/New York/München/Berlin:Waxman. Mehrsprachigkeit, Bd. 2, 252 s. + 22 S. EK., Yadigar Eğit
  • Kocaman, A. ve N. Osam (2000). Uygulamalı Dilbilim-Yabancı Dil Öğretimi Terimleri Sözlüğü. Ankara: Hitit Yayınevi. 152 s., Şükriye Ruhi
  • N. Engin, Uzun (2000). Anaçizgileriyle Evrensel Dilbilgisi ve Türkçe. İstanbul: Multilingual. 396 s., A. Sumru Özsoy

   

  D&R'DAN SATIN AL IDEFIX'TEN SATIN AL
 • Eğitim Hakkı

  Yazar: Rıfat Okçabol

  Gerçekleşmeyen Bir İlke

  Bu kitap, 1996 yılında yayımlanan Eğitim Sistemi Bozuk! Bozuk Olan Ne? adlı kitabın bir devamı gibidir. Adı geçen bu kitabı okuyan bir eğitimci arkadaşın, yazdığı mektupta “bir gecede roman gibi okudum, elinize sağlık” demesi, bir toplantıda benim ben olduğumu öğrenen eğitimci bir arkadaşın “siz misiniz? Gelin sizi bir kucaklayayım” yada “yazdıklarınıza tamamen katılıyorum” demeleri, benim için bu kitabı derlemede en büyük itici güç olmuştur. Elinizdeki kitapta, ilk kitapta bulunmayan konularda yazılmış makaleler olduğu gibi ilk kitapta var olan kimi konularda ek görüşlere yer veren yeni makaleler de vardır.

   

  D&R'DAN SATIN AL IDEFIX'TEN SATIN AL
 • Türkçe’nin Ağızları Çalıştay Bildirileri

  Yazar: A. Sumru Özsoy

   

  Ağız araştırmalarının dil çalışmalarında özel bir yeri vardır. Ağız araştırmaları bir dilin betimlenmesine katkıda bulunduğu gibi, dil atlasının oluşturulmasına sağladığı katkılar ile de o dili konuşan toplumun dil özelliklerinin dağılımını yansıtır. Bir dilin ağız atlasının çıkarılması titiz ve uzun süreli çalışma gerektiren bir ekip işidir. Ancak ne kadar zahmetli olursa olsun böyle bir uğraşın, bir dilin belli bir zaman dilimi içinde olabildiğince kapsamlı bir biçimde betimlenmesi için elzem olduğu açıktır.

  Türkçe'nin ağız atlasını ortaya çıkarmayı amaçlayan bilimsel ortamı yaratmak, Türkçe'nin ağızları üzerinde çalışmalar yapmış ve yapmakta olan Türk ve yabancı bilimadamlarını bir araya getirerek onların arasında bilimsel işbirliği oluşturmak amacıyla Boğaziçi Üniversitesi'nde bir Çalıştay düzenlendi. Bu kitap, 12-13 Ekim 1998 tarihinde düzenlenen Türkçe'nin Ağızları Çalıştay'ında sunulan bildirileri içermektedir. Çalıştay süresince üç oturumda sunulan on dört bildiride ağız araştırmalarına değişik bakış açılarından yaklaşılmıştır. Bu kapsamda önceden yapılmış ve halen yapılmakta olan çalışma ve araştırmalar tartışılmış, Türkçe'nin ağız incelemelerinde yöntem ve sınıflandırma sorunları irdelenmiştir. Böylelikle ağız çalışmalarındaki eksiklikler saptanarak belli başlı sorunların tanımlanmasına çalışılmıştır. Çalıştay, Türkçe'nin ağız atlasını ortaya çıkarmak için başlatılacak ortak çalışmanın ana hatlarının görüşüldüğü ve genel bir çalışma planının yapıldığı kapanış oturumuyla sona ermiştir.

   

  D&R'DAN SATIN AL IDEFIX'TEN SATIN AL
 • Dilbilim Kurultayı XIII

  Hazırlayanlar: A. Sumru Özsoy, Eser E. Taylan

   

  Bu kitap 13-15 Mayıs 1999 tarihleri arasında Boğaziçi Üniversitesi tarafından düzenlenmiş olan 13. Dilbilim Kurultayı'nda sunulan bildirileri içermektedir. Dilbilimin sözdizim, sesbilim, toplumdil-bilim, dil edinimi, metinbilim ve göstergebilim gibi değişik alanlarında 29 bildiri, 6 araştırma sunusu olmak üzere toplam 35 sununun yapıldığı Kurultay'da ayrıca iki konuk konuşmacı birer konferans vermişler ve bir de açık oturum yer almıştır. Bu kitapta Kurultay'da sunulan bildirilerden 22'si ve araştırma sunularından 4'ü yer almaktadır.

  1987'den beri düzenlenmekte olan ulusal dilbilim kurultayları, Türkçe üzerinde çalışmakta olan yabancı ve Türk bilim adamlarının bir araya geldiği, sürdürülmekte olan çalışmaların paylaşıldığı ve bilimsel konularda görüş alış-verişinde bulunulduğu ortamlar yaratmakta, Türkçe'nin yalnızca araştırma dili olarak değil, aynı zamanda bir bilim dili olarak da hem ülke sınırlarımız içinde hem yurtdışında da kullanıldığını kanıtlamaktadır.

   

  D&R'DAN SATIN AL IDEFIX'TEN SATIN AL
 • Mimesis 8

  İÇİNDEKİLER

  THÊÂTRE DU SOLEİL

  • Ariane Mnouchkine ve Thêâtre du Soleil, Kerem Eksen
  • 1793, İhtilalin Şehri Bu Dünyadadır, Françoise Kourilsky
  • Güneşin Zamanında, Bernard Dort
  • Karşılaşmalar
  • Thêâtre du Soleil Altın Çağ, İlk Taslak, Cristopher D. Kirkland
  • Kronoloji, Kerem Eksen

  SÖYLEŞİ ARAŞTIRMA

  • Tiyatro Nedir ya da Tiyatro Gerçek İkilemi, Zehra İpşiroğlu
  • Klasik Oyunların Çağdaş Yorumları, Fakiye Özsoysal Çavuş
  • “Avant Garde Tiyatro”nun Sonu, Fırat Güllü
  • Cengiz Deveci ile Söyleşi

  TİYATRO BOĞAZİÇİ PRODÜKSİYONLARI

  • Tiyatro… Yeniden!” Oyun Metni
  • Tiyatro… Yeniden! Üzerine Ömer Faruk Kurhan ile Söyleşi
  • “Şvayk’ın Übü ile Tarihi Karşılaması” Oyun Metni
  • Şvayk’ın Übü ile Tarihi Karşılaşması Üzerine Ömer Faruk Kurhan ile Söyleşi
 • Cumhuriyetimizin 75. Yılında Üniversitelerimiz

  “…Türkiye hâlâ yükseköğretime milli gelirinin %1'ini dahi ayırmayan bir ülke. Bütün toplam eğitim harcamaları, kamusal eğitim harcamaları olarak, milli gelirin %4'ünün altında kalıyor. Bu durumun çok ciddi bir sorun olduğu aşikar. Dolayısıyla, nitelikten ciddi bir kayba uğramaktayız. Bu kayba uğradığımızı bazen farkediyoruz, bazen farketmiyoruz. Politikacılara ve topluma ise bu sorunumuzu yansıtamıyoruz. 1998-99 öğretim yılı başlarken üniversitelerimizdeki en önemli sorunu biz üretkenlik olarak görmekteyiz, kalite olarak görmekteyiz. Dolayısıyla, sistemimizde ölçme ve değerlendirmeye daha fazla yer ayrıması gerektiğine inanıyoruz. Sistemin daha katılımcı ve daha saydam olması gerektiğine inanıyoruz ve bu sistemde saydamlıkla, katılımla birlikte, özellikle siyasi otorite karşısında, daha fazla özerklik ihtiyacı olduğu kanısındayız…”
  -Prof. Dr. Burhan Şenatalar-

   

  D&R'DAN SATIN AL IDEFIX'TEN SATIN AL
 • A History of Philantropic Foundations

  Yazar: Murat Çizakça

  The Islamic World From the Seventh Century to the Present, at zero cost to the state. This book informs us about the history of waqfs in the vast Islamic world from Morocco to the Philippines. The period covered extends from the birth of Islam to the present.

  Approaching the history of waqfs as an economic historian and an economist, Professor Çizakça argues that an eventual and much needed waqf reform in the Islamic world demands a thorough understanding of the system as it existed in history, hence this book. This will be followed by another volume assessing the historical evolution and latest developments in Western non-profit institutions. The author believes that policy recommendations for a thorough waqf reform should be made by taking into consideration both Islamic and Western experience.

   

  D&R'DAN SATIN AL IDEFIX'TEN SATIN AL
 • Radyasyon Kuşatması

  Yazar: Osman Çerezci, Selim Şekerci

  Son elli yıldır artan bir ivme kazanan teknolojideki gelişmeler, çağdaş teknolojinin ortaya çıkardığı bilimsel bir kavram olan radyasyon ya da ışıma sözcüğüne güncellik kazandırmıştır. Çoğumuz medyadan nükleer enerji, nükleer radyasyon, elektromanyetik (E.M) dalgalar ya da elektromanyetik radyasyon sözcülerini duymaktayız. Zaman zaman nükleer denemeler ya da reaktör kazaları dolayısıyla ortaya çıkan radyasyon tehlikesinden endişelenmekteyiz.

  Elektromanyetik spektrum radyasyon açısından iyonize eden (nükleer) ve iyonize etmeyen (elektromanyetik) olarak ikiye ayrılır. 1970'li yılların başından beri E. M. radyasyon toplum sağlığını potansiyel anlamda etkileyen çevre faktörleri listesine alınmış ve “elektromanyetik kirlilik” konusu gündeme gelmiştir. Aslında E.M. radyasyon artık yaşantımızın bir parçası haline gelmiştir. Teknolojik gelişmeler sayesinde sokaklarımız kullanımı kolay ancak sürekli E.M. radyasyon yayan el telsizli insanlarla dolmuştur. Yaşamı kolaylaştıran bu tür cihazlar, elektrik enerjisiyle çalışırken çıplak gözle göremeyeceğimiz, duyularımızla fark edemeyeceğimiz radyasyonu çevreye yaymaktadır.

  Bu konuda gerek epidemolojik ve gerekse teorik çalışmalar yapılarak sonuçlar tartışılmakta ve her yıl pek çok kitap, rapor ve makale yayınlanmaktadır. Bu kitapta hem nükleer hem de elektromanyetik radyasyonun cihazlara ve biyolojik varlıklara etkisi anlatılmakta, elektromanyetik enerjiden optimum yararlanılması amacıyla güvenlik önlemleri önerilmektedir.

   

  D&R'DAN SATIN AL IDEFIX'TEN SATIN AL
 • The Silivri Saga

  Yazar: Evelyn Lyle Kalças

   

  With the years, memories tend to become like islands in the ever encroaching sea of life, some sleeping peacefully, with wavlets breaking languidly on their shores, others vivid; all these help to revitalise the more dormant recollections. Thrace the mysterious, an almost unknown region, is a natural land bridge traversed by countless migrations as well as warlike groups: Persians, Greeks, Romans, Visigoths, Huns, Byzantines, Crusaders, Ottomans and lastly, Bulgarian Turks. Thrace is the setting for the historic episodes and the author's recollections in this, her ninth published book.

   

  D&R'DAN SATIN AL IDEFIX'TEN SATIN AL
 • Dans Müzik Kültür Folklora Doğru Sayı: 62

  İÇİNDEKİLER

  • Eşkiyalar, Eric Hobsbawm
  • Cumhuriyet Dönemi Müzik Politikaları, Necdet Hasgül
  • Türkiye Popüler Müzik Tarihinde “Anadolu Pop” Akımının Yeri
  • Cahit Berkay ile Söyleşi
  • Kural, Sistem ve Teknik: “Türk Halk Müziği”nin Yeniden İnşası, Martin Stokes
  • Azerbaycan Halk Müziğinin İlkeleri, Üzeyir Hacıbekov
  • Gürcü Müziği Tarihi, Peter Gold 
  • Gürcü Müziğinde Ses Üreten Nesneler, Peter Gold
  • Bir Gürcü Köyünden Notlar: Hayriye Köyü, Peter Gold
  • İberya Özkan İle Söyleşi
  • Hakkari Kürtlerinin Dans ve Şarkıları, Dieter Cristensen
  • Belge: Kürt Melodileri, Vartabed Komitas
  • Ermeni Müziğinin Kökenleri, Sirvart Kazandjian
  • Belge: Daron (Muş) Yöresi Halk Şarkıları, Armenuhi Kevonyan
  • “Kardeş Türküler”, Ali Kerem Saysel
  • Gökhan Gökcen
  • Seda Saral Karola
  • Ülker Uncu Karola
  • Boğaziçi Gösteri Sanatları Topluluğu Üzerine
  • Ömer F. Kurhan ile Söyleşi