Yayınlarımız

 • Dilbilim Araştırmaları Dergisi 2002

  İÇİNDEKİLER / CONTENTS

   • Türkçe'de ayrık-geçişsiz eylemlerin olay yapısal incelemesi, Mine Nakipoğlu-Demiralp
   • durum-nitelik adlarının anlam-sözdizimi, Talat Akaslan
   • Sesletim işlemleri: İngilizce ve Türkçe edinen iki dilli bir çocuktan örnekler, Hatice Sofu
   • Reflections on apologies in Turkish as a stereotype of politeness, Yadigar Eğit
   • Is Kumandin a Turkic language?, Yuri Tambovtsev
   • İngiliz Dili eğitimi-Sınav bilgisi sözlükçesi, Necdet Osam

  Tanıtma

  • Türkçe'nin Ezgisi. istanbul: Yıldız Teknik Üniversitesi Vakfı yayını. 253 sayfa, Kamile İmer

   

  D&R'DAN SATIN AL IDEFIX'TEN SATIN AL
 • Translations: (re) Shaping of Literature and Culture

  Hazırlayan: Saliha Paker

  These essays challenge the notion that translations are derivative products of no significant function in literary and cultural history. They draw attention to ways in which modern theoretical and historical work in Translation Studies and scholarship in Ottoman literature and culture can share a forum for questioning and problematizing established perceptions and research paradigms.

  In the different historical and cultural contexts studied in these essays, translation (in English) connects with such concepts as logopoeia, imitatio, nazire, terceme and modern Turkish çeviri. It is also examined as concealed literary phenomenon, cultural import, a social system, a means of planning and as object of historical descriptive research.

   

  D&R'DAN SATIN AL IDEFIX'TEN SATIN AL
 • Life’s Episodes: Discovering Ottoman Architecture

  Yazar: Godfrey Goodwin

   

  It was an honour that I could not believe when I was asked to write my autobiography. But this is not the book that I thought that I was going to write. Relations, friends and artists were sent to the guillotine. I even cut everyone laughing in a hamam at Kayseri. Much of life in London has been cut out too. And just as well, because the book would go on forever…

   

  D&R'DAN SATIN AL IDEFIX'TEN SATIN AL
 • Sinema Söyleşileri 2001

  Sunuş

  Söyleşiler Türk Sineması

  • Atıf Yılmaz
  • Atıf Yılmaz Paneli
  • Barış Pirhasan
  • Yeşim Ustaoğlu
  • Serdar Akar
  • Serra Yılmaz

  Söyleşiler Kısa Film ve Belgesel

  • Can Candan
  • Hüseyin Karabey

  Söyleşiler Dünya Sineması

  • Bahman Gobadi
  • Tigran Xmalian
  • Selçuk Esenbel
  • Rekin Teksoy, Giovanni Scognamillo
  • Selim Eyüboğlu, Tül Akbal
  • Bülent Somay
  • Michael Mashon

   

  D&R'DAN SATIN AL IDEFIX'TEN SATIN AL
 • İhsan Raif Hanım

  Yazar: Cemal Öztürk

  Yaşamı, Sanatçı Kişiliği, Yayımlanmış ve Yayımlanmamış Bütün Şiirleri

  İhsan Raif Hanım’ın yaşamı, sanatçı kişiliği, yayımlanmış ve yayımlanmamış bütün şiirleri.

   

  SÖYLETME

  Söyletme beni derdim büyüktür
  Ümidim, gönlüm çoktan sönüktür
  Hayatım bana bir koca yüktür.
  Gönül bağında baykuşlar öter.

  Aşk rüya imiş gördüm, uyandım;
  Muhabbet baki kalacak sandım;
  Beyhüde yere ateşe yandım;
  Bu acı bana ölümden beter.

   

  D&R’DAN SATIN AL IDEFIX’TEN SATIN AL
 • İstanbul Intrigues

  Yazar: Barry Rubin

   

  This is a book Istanbul and about those who conducted political and espionage missions there during the Second World War. It is a work of nonfiction based on extensive archival research and interviews. Each event and every conversation is reconstructed as accurately as possible.

  Whenever I interviewed those involved, four decades after the events herein described, there always came a moment when these Americans, Austrians, Czechs, Germans, Hungarians, Israelis, Russians, and Turks would light up in recalling those remarkable days that had forever marked their Jives. To some, these were moments of great achievement and romance; to others, searing tragedy. For all of them, it was an era of great perils and passionate idealism when they hoped their actions would shape a new world.

   

  D&R'DAN SATIN AL IDEFIX'TEN SATIN AL
 • A Critical Reading Course

  Yazar: Hülya Bartu

  This book is the result of more than five years’ work and experience in the teaching of critical reading and thinking skills to university students under the course name Advanced English at the School of Foreign Languages, Boğaziçi University. The course is also now under way in the MA programme of the Department of English Language Teaching at Yıldız Technical University. It is based on the author’s lecture notes much evolved through interaction with her students over the years. The main purpose of the author in the writing of this book is to provide teachers/learners with a useful medium for making the teaching and learning of critical reading and thinking skills possible and widespread; an urgent need in her view especially in Turkish schools and universities. Therefore, the expected readers of the book are all those teaching and studying English for Academic Purposes at various universities in Turkey and similar countries, as well as all those who feel the need to teach and develop critical reading and thinking skills as part of an advanced – level English language course in various other institutions in Turkey and elsewhere.

   

  D&R'DAN SATIN AL IDEFIX'TEN SATIN AL
 • Dans Müzik Kültür Folklora Doğru Sayı: 64

  İÇİNDEKİLER

  • Folkloru Tanımlamak, Dan Ben Amos
  • Milliyetçilik ve Etnisite, Eric J. Hobsbawm
  • Folklorda Romantik Milliyetçiliğin Hayaletleri, Roger D. Abrahams
  • Kolonizatör – Folklorcu, Sadhana Naithani
  • Béla Bartók ve Modern Macaristan’da Ulus ve Folk Kavramları, Judit Frigyesi
  • Türkiye Kadınları ve Folklorları Dosyası, Lucy M. J. Garnett
  • Kürt Kadınları
  • Çerkes Kadınları
  • Yörük Kadınları
  • Çingene Kadınları
  • Dans Maratonları “Mantıklı Bir Sebep Olmasa Da”, Carol Martin
  • Ameriken Bakış Açısıyla Dans Tiyatrosu, Susan Allene Manning
  • Ermeni Halk Dansları, Harpik Hovhannissian 
  • Keworkian Ermenilerin Halka Şeklindeki Dansları, Vardapet Komitas
  • Türkiye’de Bizans Müziği, Tolga Tanyel
  • Ortaçağ Bizans Müziği, H. J. W. Tillyard
  • Ses Sistemleri, Tolga Tanyel
  • Türk Müziği, Victor Belaiev
  • Sanat Müziğinde Biçimler, Tolga Tanyel
  • Flamenko Tarihindeki İroniler, William Washabaugh
  • Boğaziçi Gitar Günleri
  • Panel: Türkiye’de Gitar Eğitimi
  • Kardeş Türküler “Doğu” Albümü, Erol Mutlu
  • Büfk dans – müzik gösterileri dosyası, Berna Kurt
  • “Horevo”, “Düş Yollarında”, “Günebakan”, Cem Tanır, Burcu Babaoğlan
  • “24:00” Dans Tiyatrosu, Kerem Eksen
 • Eski Vakıflar

  Günümüze Ulaşan Uygulamaları Sorunları ve Çözümleri Semineri 7 – 8 Aralık 1999

  “Eski Vakıfların Günümüze Ulaşan Uygulamaları, Sorunları ve Çözümleri” Semineri 1999 yılı XVII. Vakıflar Haftası nedeniyle Boğaziçi Üniversitesi Vakfı ile Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği tarafından ortaklaşa düzenlenmiştir.

  Seminerde,

  • Av. Diran Bakar'ın sunduğu “Cemaat Vakıfları”
  • Prof. Dr. Necla Giritoğlu'nun sunduğu “Sahih ve Gayri Sahih Vakıflar ile Sultan Vakıfları ve Taviz Bedeli Uygulamaları”
  • Av. Suat Ballar'ın sunduğu “Mülhak ve Mazbut Vakıflarda, Vakfiyedeki Koşullarına Göre Vakıf Evladı ve Galleye Hak Kazanan Vakıf Evladının Tespiti”
  • Dr. Nazif Öztürk'ün sunduğu “Ahkam- ı Evkaf Düzenlemelerinin Hukuksal Niteliği ve Günümüzdeki Anlaşmazlıklara Uygulanması”
  • Av. Şemsettin Güneş'in sunduğu “Vakfiyeleri Bulunmayan Vakıflar Hakkında 2762 Sayılı Vakıflar Kanunu'nun 44. ve Muvakkat Maddesinin A Fıkrası Hükmü Gereğince Yapılan Uygulamalar”

  konuları ele alınmıştır.

  Ayrıntılı ve kapsamlı biçimde sunulan bildiriler katılımcıların görüş, eleştiri ve yanıtlarıyla derinliğine irdelenmiş, gerek uygulamada ve gerekse yargıdaki sorunlara ışık tutulmuştur. Özellikle Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul Vakıflar Genel Müdürlüğü yönetici ve avukatlarının görüşleri akademisyenler ve uygulamacıların düşünceleri doğrultusunda uzlaşmayı öngören değerlendirmeler yapılmıştır.

   

  D&R'DAN SATIN AL IDEFIX'TEN SATIN AL
 • The Bosphorus Papers

  Yazar: Gerjan VanSchaaik

  Studies In Turkish Grammar 1996-1999

  Tables of Contents
  -Introduction
  -Similarity in Turkish
  -Functional Grammar and Turkish
  -İşlevsel Dilbilgisi Nedir?
  -Argument Reduction In Turkish
  -Türkçe'de Öznelik Eksiltme
  -The Order of Normalizations
  -Higher Order Compounds in Turkish
  -Tense / Aspects in Periphrastic Constructions
  -References
  -Index of Authors

  The Bosphorus Papers. Studies in Turkish Grammar 1996-1999 com-prises a series of articles prepared by Gerjan van Schaaik after he came to Istanbul in 1996 to teach at Boğaziçi University. Having worked pre-viously at the Department of Computational Linguistics at the University of Amsterdam, Van Schaaik found on the shores of the Bosphorus an excellent and most inspiring place to work on the structure of Turkish, a field which has always held a great fascination for him. This work follows an earlier publication, Studies in Turkish Grammar. He is currently work-ing on The Noun in Turkish. Its Argument Structure and the Compound-ing Straitjacket. Other research projects Van Schaaik has been involved in at Boğaziçi University are the construction of A Computerised Corpus of Turkish Texts and A Frequency Count of Turkish Words.

   

  D&R'DAN SATIN AL IDEFIX'TEN SATIN AL
 • Felsefe Tartışmaları 28

  İÇİNDEKİLER

  • Plotinos’ta Çıkarımsal Olmayan Düşünmenin Doğası Üzerine Bir İnceleme, Nur Erkızan
  • Wittgenstein’ın Frazer Eleştirisi, Aydan Turanlı
  • Yanlışlamacı Bilim Felsefesi: Genel Bir Değerlendirme, Gürol Irzık
  • İnsan Haklarının Kaynakları Üzerine, Vehbi Hacıkadiroğlu
  • Wittgenstein Ve Anlamın ‘Ortalıkta’ Olması, Murat Baç
  • Olasılık Felsefelerine Bir Bakış, Berna Kılınç
  • Arda Denkel’in Töz Anlayışı: Bir Eleştiriye Yanıt, David Grünberg
  • Küreselleşme, Vehbi Hacıkadiroğlu
  • Küreselleşme Ve Özgürlük, Oktay Uygun
  • Globalleşme Söylemleri, Özgürlük Sorunsalı ve Türkiye, E. Fuat Keyman
  • Küreselleşme Özgürlük Getiriyor mu?, İlhan İnan

   

  D&R'DAN SATIN AL IDEFIX'TEN SATIN AL
 • Dilbilim Araştırmaları Dergisi 2001

  İÇİNDEKİLER / CONTENTS

  • Genel Bölüm
   • Metin Türü ve Yazma Edimi İlişkisi: Bilimsel Metin Yazma Edimi, Emel Huber, Leylâ Subaşı Uzun
   • Bir, bu, bazı, kimi, hangi, kaç, ne? Sıfat mı!!!, Talat Akaslan
   • Karşılıklı Konuşma Söyleminde Ortaçlar, Ayşen Cem-Değer
   • Türkçe'deki /a/'nın sesbilimsel özellikleri, Handan Kopkallı-Yavuz
   • Some basic remarks on South Siberian Turkic and its position within Nort East Turkic and the Turkic language family, Claus Schönig

  Tanıtmalar

  • Doğan, Aksan (2000). En Eski Türkçenin İzlerinde. İstanbul: Simurg 46, dil ve Edebiyat 7, I. Baskı, Emine Yılmaz
  • Demircan, Ömer (2000). İletişim ve Dil Devrimi. İstanbul: Yaylım Yayıncılık. IX+325 sayfa, Kamile İmer
  • Duman, Seyyare (1999). Schweigen-Zum Kommunikativen Handeln türkischer Frauen in Familie und Gruppe. Münster/New York/München/Berlin:Waxman. Mehrsprachigkeit, Bd. 2, 252 s. + 22 S. EK., Yadigar Eğit
  • Kocaman, A. ve N. Osam (2000). Uygulamalı Dilbilim-Yabancı Dil Öğretimi Terimleri Sözlüğü. Ankara: Hitit Yayınevi. 152 s., Şükriye Ruhi
  • N. Engin, Uzun (2000). Anaçizgileriyle Evrensel Dilbilgisi ve Türkçe. İstanbul: Multilingual. 396 s., A. Sumru Özsoy

   

  D&R'DAN SATIN AL IDEFIX'TEN SATIN AL
 • Eğitim Hakkı

  Yazar: Rıfat Okçabol

  Gerçekleşmeyen Bir İlke

  Bu kitap, 1996 yılında yayımlanan Eğitim Sistemi Bozuk! Bozuk Olan Ne? adlı kitabın bir devamı gibidir. Adı geçen bu kitabı okuyan bir eğitimci arkadaşın, yazdığı mektupta “bir gecede roman gibi okudum, elinize sağlık” demesi, bir toplantıda benim ben olduğumu öğrenen eğitimci bir arkadaşın “siz misiniz? Gelin sizi bir kucaklayayım” yada “yazdıklarınıza tamamen katılıyorum” demeleri, benim için bu kitabı derlemede en büyük itici güç olmuştur. Elinizdeki kitapta, ilk kitapta bulunmayan konularda yazılmış makaleler olduğu gibi ilk kitapta var olan kimi konularda ek görüşlere yer veren yeni makaleler de vardır.

   

  D&R'DAN SATIN AL IDEFIX'TEN SATIN AL
 • Türkçe’nin Ağızları Çalıştay Bildirileri

  Yazar: A. Sumru Özsoy

   

  Ağız araştırmalarının dil çalışmalarında özel bir yeri vardır. Ağız araştırmaları bir dilin betimlenmesine katkıda bulunduğu gibi, dil atlasının oluşturulmasına sağladığı katkılar ile de o dili konuşan toplumun dil özelliklerinin dağılımını yansıtır. Bir dilin ağız atlasının çıkarılması titiz ve uzun süreli çalışma gerektiren bir ekip işidir. Ancak ne kadar zahmetli olursa olsun böyle bir uğraşın, bir dilin belli bir zaman dilimi içinde olabildiğince kapsamlı bir biçimde betimlenmesi için elzem olduğu açıktır.

  Türkçe'nin ağız atlasını ortaya çıkarmayı amaçlayan bilimsel ortamı yaratmak, Türkçe'nin ağızları üzerinde çalışmalar yapmış ve yapmakta olan Türk ve yabancı bilimadamlarını bir araya getirerek onların arasında bilimsel işbirliği oluşturmak amacıyla Boğaziçi Üniversitesi'nde bir Çalıştay düzenlendi. Bu kitap, 12-13 Ekim 1998 tarihinde düzenlenen Türkçe'nin Ağızları Çalıştay'ında sunulan bildirileri içermektedir. Çalıştay süresince üç oturumda sunulan on dört bildiride ağız araştırmalarına değişik bakış açılarından yaklaşılmıştır. Bu kapsamda önceden yapılmış ve halen yapılmakta olan çalışma ve araştırmalar tartışılmış, Türkçe'nin ağız incelemelerinde yöntem ve sınıflandırma sorunları irdelenmiştir. Böylelikle ağız çalışmalarındaki eksiklikler saptanarak belli başlı sorunların tanımlanmasına çalışılmıştır. Çalıştay, Türkçe'nin ağız atlasını ortaya çıkarmak için başlatılacak ortak çalışmanın ana hatlarının görüşüldüğü ve genel bir çalışma planının yapıldığı kapanış oturumuyla sona ermiştir.

   

  D&R'DAN SATIN AL IDEFIX'TEN SATIN AL
 • Dilbilim Kurultayı XIII

  Hazırlayanlar: A. Sumru Özsoy, Eser E. Taylan

   

  Bu kitap 13-15 Mayıs 1999 tarihleri arasında Boğaziçi Üniversitesi tarafından düzenlenmiş olan 13. Dilbilim Kurultayı'nda sunulan bildirileri içermektedir. Dilbilimin sözdizim, sesbilim, toplumdil-bilim, dil edinimi, metinbilim ve göstergebilim gibi değişik alanlarında 29 bildiri, 6 araştırma sunusu olmak üzere toplam 35 sununun yapıldığı Kurultay'da ayrıca iki konuk konuşmacı birer konferans vermişler ve bir de açık oturum yer almıştır. Bu kitapta Kurultay'da sunulan bildirilerden 22'si ve araştırma sunularından 4'ü yer almaktadır.

  1987'den beri düzenlenmekte olan ulusal dilbilim kurultayları, Türkçe üzerinde çalışmakta olan yabancı ve Türk bilim adamlarının bir araya geldiği, sürdürülmekte olan çalışmaların paylaşıldığı ve bilimsel konularda görüş alış-verişinde bulunulduğu ortamlar yaratmakta, Türkçe'nin yalnızca araştırma dili olarak değil, aynı zamanda bir bilim dili olarak da hem ülke sınırlarımız içinde hem yurtdışında da kullanıldığını kanıtlamaktadır.

   

  D&R'DAN SATIN AL IDEFIX'TEN SATIN AL